Cập nhật 23:35 | 26/03/2019 (GMT+7)
.

Theo đến cùng việc thực hiện lời hứa, kiến nghị sau giám sát

08:19 | 18/08/2015
Việc mạnh dạn ban hành Nghị quyết sau chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp, Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề (trong trường hợp cần thiết), HĐND tỉnh Quảng Ninh đã khẳng định quyết tâm theo đến cùng việc thực hiện những lời hứa, kiến nghị sau giám sát, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của cử tri.

Cơ sở pháp lý

Nâng cao hiệu quả giám sát tại kỳ họp, các báo cáo công tác trình kỳ họp đều được Thường trực HĐND tỉnh phân công các ban HĐND thẩm tra kỹ. Tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh (Chủ tọa kỳ họp) luôn bố trí thời gian để UBND, VKSND, TAND tỉnh trình bày báo cáo công tác và các ban HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra; đồng thời dành thời gian thỏa đáng cho các phiên thảo luận ở tổ và thảo luận tại hội trường để đại biểu HĐND có thời gian nghiên cứu, xem xét, tham gia ý kiến...

 Hoạt động giám sát của HĐND tỉnh Quảng Ninh thời gian qua đã được Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, là tiền đề, cơ sở giúp HĐND tỉnh có đầy đủ thông tin đánh giá đúng, thực chất việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn (bao gồm cả việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh). Trên cơ sở đó, có những quyết nghị đúng đắn về những vấn đề quan trọng của địa phương, giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển KT- XH trên địa bàn.

Cùng với đó, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được đặc biệt quan tâm. Trước kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh có văn bản đề nghị các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh ở địa phương qua quá trình giám sát, khảo sát, TXCT, tiếp công dân… lựa chọn đăng ký nội dung chất vấn. Đồng thời, qua theo dõi, giám sát việc giải quyết các kết luận về giải trình, chất vấn được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp trước đó để lựa chọn nội dung tái chất vấn. Trên cơ sở các phiếu chất vấn của đại biểu, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp liên tịch với Ủy ban MTTQ, Trưởng, Phó các ban và Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND tỉnh để thống nhất nội dung, người trả lời chất vấn, xây dựng chương trình điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn bảo đảm hiệu quả.

Tại kỳ họp, Chủ tọa dành thời gian thỏa đáng cho phiên chất vấn, trả lời chất vấn. Vì vậy, nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến công tác quản lý nhà nước, công tác tư pháp và những vấn đề đông đảo cử tri, đại biểu quan tâm đều được đưa ra chất vấn và giải trình công khai, rõ ràng tại diễn đàn của HĐND. Các cơ quan chức năng trả lời nghiêm túc, thẳng thắn, trách nhiệm với thái độ cầu thị, tạo nên không khí dân chủ, xây dựng cao giữa người hỏi và người trả lời với mục đích chung là tìm ra các giải pháp khắc phục những bất cập đang đặt ra trong đời sống KT - XH của địa phương. Các phiên chất vấn và trả lời chất vấn được truyền hình trực tiếp để cử tri, nhân dân theo dõi, nắm bắt và giám sát.

Đặc biệt, để có cơ sở pháp lý tiếp tục giám sát, đôn đốc việc thực hiện lời hứa của ngành chức năng đến khi có kết quả, Thường trực HĐND tỉnh phân công các ban HĐND tỉnh và Văn phòng dự thảo Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn trình HĐND thông qua, làm căn cứ để Thường trực, các ban, các tổ đại biểu, đại biểu HĐND và cử tri giám sát việc thực hiện của các cơ quan chức năng. Đến nay, HĐND tỉnh đã ban hành 6 Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Nhiều nội dung trong các nghị quyết này đã được UBND và các sở ngành liên quan tích cực triển khai thực hiện, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ KT - XH và giải quyết những vấn đề dân sinh bức thiết.

Hội nghị giữa hai kỳ họp HĐND về giải quyết kiến nghị cử tri và đơn thư khiếu nại, tố cáo

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát chuyên đề

Các cuộc giám sát chuyên đề được Thường trực HĐND tỉnh chủ động xây dựng và trình HĐND thông qua Nghị quyết về chương trình giám sát hằng năm; đồng thời xây dựng kế hoạch, điều hòa, phân công các ban HĐND triển khai thực hiện theo kế hoạch, bảo đảm tính chuyên sâu, chất lượng. Ngoài các thành viên là Thường trực, lãnh đạo, thành viên các ban HĐND tỉnh, đoàn giám sát chú trọng mời đại diện các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, đại diện các cơ quan có chức năng kiểm tra, thanh tra, giám sát thuộc cấp ủy, chính quyền, MTTQ... để nghiên cứu, đóng góp chuyên sâu cho đoàn giám sát. Đồng thời, mời tổ đại biểu HĐND tỉnh tại địa phương, Thường trực, các ban HĐND cấp huyện tham gia khi làm việc ở địa phương, cung cấp thông tin giúp đoàn giám sát đánh giá đúng tình hình và khách quan đối với các nội dung giám sát. Phương pháp giám sát cũng được đổi mới, kết hợp hài hòa giữa nghiên cứu các báo cáo (theo đề cương đoàn giám sát yêu cầu) với khảo sát, làm việc trực tiếp với các địa phương, đơn vị khi cần thiết. Kết quả các cuộc giám sát chuyên đề đều được tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ.

Trong trường hợp cần thiết, HĐND tỉnh thống nhất ban hành Nghị quyết về kết quả giám sát, làm cơ sở để HĐND, cử tri và nhân dân theo dõi, giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của các cơ quan chức năng, giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cuộc giám sát chuyên đề. Điển hình như: Nghị quyết về kết quả giám sát về quản lý dự án kinh doanh hạ tầng đô thị và quản lý, sử dụng đất rừng; Nghị quyết kết quả giám sát về bình đẳng giới; Nghị quyết kết quả giám sát Chương trình xây dựng nông thôn mới...

Thường trực và các ban HĐND cũng triển khai nhiều cuộc giám sát thường xuyên, đột xuất đối với những vấn đề nóng được nhiều cử tri, đại biểu quan tâm. Nhiều bất cập phát hiện qua giám sát đã được Thường trực, các ban HĐND tỉnh kịp thời có các văn bản trao đổi, kiến nghị với UBND, các cơ quan chức năng để có sự chỉ đạo, khắc phục kịp thời.

Bên cạnh đó, nhằm giảm tải nội dung kỳ họp thường lệ cũng như tăng cường trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri và đơn thư KNTC của công dân, định kỳ (một năm 2 lần) Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh thống nhất với UBND tỉnh tổ chức Hội nghị giữa hai kỳ họp HĐND về công tác giải quyết kiến nghị cử tri và đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đây là một hình thức giám sát hết sức hiệu quả. Đến nay, đã tổ chức được 7 hội nghị, mặc dù cũng còn nhiều vấn đề phải có lộ trình giải quyết, song ý thức, trách nhiệm các cơ quan chức năng được đề cao hơn; nhiều kiến nghị chính đáng của cử tri, nhiều đơn thư tồn đọng kéo dài đã được các sở, ngành, địa phương tập trung giải quyết dứt điểm, tạo hiệu ứng xã hội tích cực, góp phần ổn định tình hình KT - XH trên địa bàn.

Nguyễn Ngân
Phó chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Ninh
Quay trở lại đầu trang