Cập nhật 07:47 | 21/04/2018 (GMT+7)
.

Hậu giám sát phải được quan tâm

07:11 | 18/09/2011
Ngay từ đầu nhiệm kỳ, việc rút kinh nghiệm giám sát trên một số lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực bảo vệ tài nguyên - môi trường là rất cần thiết để HĐND tỉnh tiếp tục đưa ra những quyết sách nhằm phát triển KT - XH bền vững.

Chủ động thu thập thông tin

Trước yêu cầu cấp bách của công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên môi trường, nhiệm kỳ 2004-2011, HĐND tỉnh Cà Mau đã tăng cường tổ chức các cuộc giám sát để kịp thời nắm thông tin, kiến nghị xử lý những sai phạm liên quan. Theo kinh nghiệm, Đoàn giám sát cần nắm thông tin về những vấn đề bức xúc liên quan trực tiếp đến môi trường sinh thái, công tác quản lý, bảo vệ đất đai, rừng, nguồn nước và những chủ trương, chính sách liên quan đến quá trình thực hiện đang gặp vướng mắc, hoặc nảy sinh bất cập cần sớm được tháo gỡ. Để làm được việc này, Thường trực và các ban HĐND tỉnh cần lưu ý những ý kiến, kiến nghị của cử tri; những vấn đề phát hiện qua cuộc họp giao ban với Thường trực Tỉnh ủy, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; ý kiến phản ánh của các cơ quan, ban ngành liên quan… trên cơ sở đó tổ chức khảo sát thực tế; nghiên cứu những chỉ tiêu, kế hoạch, giải pháp cụ thể của UBND tỉnh liên quan đến công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Cần có đầy đủ các văn bản nguồn để Thường trực, các ban HĐND tỉnh và thành viên Đoàn giám sát nghiên cứu trước, làm cơ sở đối chiếu, xác định việc địa phương, đơn vị thực hiện đúng hay sai. Thực tế, những hạn chế, sai sót đa phần được phát hiện qua trao đổi trực tiếp, sau khi nghe báo cáo, giải trình, kết hợp với khảo sát thực tế. Nắm đầy đủ các quy định liên quan và tình hình thực tế, các thành viên Đoàn giám sát có thể đặt câu hỏi trúng vấn đề, phản biện những thông tin đối tượng chịu giám sát đưa ra với những bằng chứng thuyết phục. 

Xây dựng kế hoạch cụ thể

Để các cuộc giám sát mang lại hiệu quả, kế hoạch giám sát phải được xây dựng cụ thể, nêu rõ mục đích, yêu cầu, đối tượng, thời gian thực hiện… và gửi trước cho địa phương, đơn vị được giám sát để chuẩn bị báo cáo Đoàn giám sát. Bảo vệ tài nguyên và môi trường là lĩnh vực khá rộng, vì vậy đề cương giám sát càng cụ thể, chi tiết thì đối tượng chịu giám sát càng dễ chuẩn bị báo cáo đúng yêu cầu. Khi xây dựng kế hoạch giám sát, cần chọn đối tượng phù hợp với mục đích, nội dung, bảo đảm có đơn vị hoạt động khá, trung bình, kém, đồng thời phải mang tính đại diện cho khu vực, vùng miền; tìm hiểu kỹ đối tượng được chọn để có hình thức giám sát phù hợp như: giám sát trực tiếp hoặc qua báo cáo; khảo sát thực tế trước khi giám sát hoặc ngược lại… Trên cơ sở đó bố trí thời gian, kế hoạch giám sát hợp lý, không ảnh hưởng lớn đến hoạt động của đối tượng chịu giám sát. 

Trong quyết định thành lập Đoàn giám sát cần chú trọng đến thành phần được mời tham gia. Đối tượng tham gia đoàn giám sát phải gắn với trách nhiệm của ngành chuyên môn, giúp Thường trực và các ban HĐND có cơ sở xem xét sâu, đánh giá chính xác những nội dung liên quan công tác bảo vệ môi trường, quản lý và khai thác hiệu quả tài nguyên, nhất là đối với những vấn đề chuyên sâu. Lưu ý, nên xác định trách nhiệm cơ quan được mời và trách nhiệm cá nhân của người được cử tham gia giám sát để giúp Đoàn giám sát đánh giá chính xác, đề xuất, kiến nghị khả thi, đóng góp vào sự phát triển bền vững của địa phương.

Quan tâm hậu giám sát

Bảo vệ tài nguyên, môi trường là lĩnh vực rất rộng nên sự phối hợp là rất cần thiết. Thường trực HĐND tỉnh khi chủ trì giám sát chuyên đề cần huy động sự tham gia của các ban HĐND tỉnh, hoặc giao các ban phối hợp thực hiện. Thực tiễn cho thấy, khi có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực và các ban HĐND, hiệu quả giám sát cao hơn. Vì lực lượng tham gia giám sát “tinh nhuệ” hơn, chuyên nghiệp hơn, hiểu rộng và toàn diện nhiều lĩnh vực…

Báo cáo kết quả giám sát cần tập trung vào những vấn đề quan trọng, bức xúc và phải được thông qua tại cuộc họp để các thành viên Đoàn giám sát đóng góp ý kiến. Những nội dung kết luận cần phân tích, đánh giá khách quan những mặt mạnh, yếu, những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân, từ đó kiến nghị, yêu cầu đối tượng được giám sát và các cơ quan chức năng kịp thời khắc phục. Kiến nghị đưa ra phải khả thi, có căn cứ pháp lý và phù hợp với thực tiễn; mỗi kiến nghị phải xác định rõ chủ thể chịu trách nhiệm thực hiện (UBND tỉnh hay sở, ngành). Vấn đề kiến nghị phải cụ thể, rõ ràng, hạn chế những cụm từ chung chung như: tăng cường, nâng cao, đẩy mạnh...

Trong công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường, kiến nghị thường liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị và không phải lúc nào cũng thực hiện ngay được, vì vậy hậu giám sát được HĐND tỉnh đặc biệt quan tâm. Sau giám sát, Thường trực và các ban HĐND tỉnh đã chủ động trao đổi để thống nhất quan điểm, tìm ra những giải pháp thích hợp cùng cơ quan điều hành có hướng chỉ đạo thực hiện tốt hơn những kiến nghị sau giám sát. Tùy trường hợp cụ thể, Thường trực và các ban HĐND tỉnh sử dụng hình thức đôn đốc, như: yêu cầu, nhắc nhở các cơ quan chức năng liên quan thực hiện kiến nghị sau gián sát; thông qua các cuộc họp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để tranh thủ sự lãnh đạo của chính quyền; đưa ra chất vấn tại kỳ họp; tổ chức giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát… Báo cáo kết quả giám sát nên gửi cho tất cả đại biểu HĐND tỉnh biết để cùng đôn đốc thực hiện, tiếng nói chung từ tập thể HĐND sẽ có sức mạnh và hiệu quả lớn hơn. Ngoài ra, sự vào cuộc vào của các cơ quan thông tin đại chúng cũng tạo áp lực để việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát tích cực hơn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, đóng góp thiết thực vào sự phát triển KT – XH bền vững.

Lê Hồng My
Nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau
Quay trở lại đầu trang