Cập nhật 18:29 | 27/06/2019 (GMT+7)
.

Chậm phát hiện các sai phạm kéo dài tại các tập đoàn, tổng công ty - không thể nói không có trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

08:35 | 14/06/2012

ĐBQH Lê Thị Nga (Thái Nguyên): Vì sao các sai phạm kéo dài tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đều được phát hiện rất chậm dù đã có cơ chế quản lý, giám sát rất chặt chẽ và thường xuyên?

Theo Báo cáo số 145 năm 2012 của Chính phủ thì không chỉ riêng Vinalines mà các tập đoàn, tổng công ty nhà nước khác đều chịu sự giám sát rất chặt chẽ và thường xuyên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và bộ quản lý ngành. Vậy tại sao, những sai phạm kéo dài, thất thoát vốn tài sản của Nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty thời gian qua đều được phát hiện rất chậm? Có những việc chỉ được phát hiện qua các cuộc làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, của cơ quan điều tra, Thanh tra Chính phủ chứ không phát hiện được từ công tác giám sát, quản lý của các bộ, trong đó có Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với những sai phạm, thất thoát tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thời gian qua như thế nào? Đề nghị Bộ trưởng nêu rõ trách nhiệm cụ thể của Bộ trong vụ Vinalines. Bộ trưởng đã tham mưu giải pháp gì cho Chính phủ để phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong đầu tư vốn nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước?

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh: Các tập đoàn, tổng công ty không báo cáo nên Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực sự không nắm được

Nói về nguyên tắc thì đúng là chúng tôi cũng thấy rằng, việc các sai phạm kéo dài tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước chậm được phát hiện là có trách nhiệm của Bộ chứ không thể nói là không được. Tuy nhiên, cũng xin báo cáo với QH là trong nhiều quy định pháp luật mà chúng ta ban hành từ năm 2005, chúng tôi nghiên cứu rất kỹ vấn đề này thì thấy rằng trước đó, chúng ta có Luật Doanh nghiệp nhà nước riêng, Luật cho các doanh nghiệp riêng nhưng sau đó, với tinh thần giải phóng sức lao động sản xuất thì chúng ta nhập Luật Doanh nghiệp nhà nước và Luật Doanh nghiệp thành một và không phân biệt doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân nữa. Vì vậy nên, trong một số chế tài quản lý riêng cho doanh nghiệp nhà nước cũng có vấn đề thông thoáng hơn và trao quyền cho doanh nghiệp nhà nước lớn hơn. Nói riêng về các dự án đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước thì có rất nhiều Nghị định của Chính phủ quy định vấn đề này. Các Nghị định này đều quy định rất chặt chẽ trách nhiệm của doanh nghiệp. Ví dụ, Nghị định 12 quy định doanh nghiệp có dự án tự chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và quản lý dự án theo các quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật. Các thẩm quyền khác thì theo Luật Đầu tư cũng hoàn toàn giao cho các doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về các dự án đầu tư. Tôi không muốn thống kê tất cả những Nghị định, quy định của Nhà nước về thẩm quyền của tập đoàn, tổng công ty được quyết định những dự án nào có mức đầu tư bao nhiêu. Chính vì thế nên các tập đoàn, tổng công ty cũng không báo cáo với cơ quan quản lý, trong đó có Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực sự không nắm được việc này, sau vụ Vinashin, anh em cũng đã vào cuộc rất nhiều nhưng cũng không nắm được. Vinalines cũng tương tự như vậy.

Quay trở lại đầu trang