Cập nhật 19:27 | 27/06/2019 (GMT+7)
.
08:38 15/06/2012
Nghị trường ngày thứ hai chất vấn và trả lời chất vấn, có thể thấy như một phiên bản của thể kịch nói cổ điển. Nhân vật chính là các Bộ trưởng đã vào vai và đã độc thoại, có lúc ngay chính Chủ tọa phải nhắc nhở. Ví như, sáng qua, đoạn trình bày về kỹ thuật thủy điện.
Có lẽ đã đến lúc cần có sự thay đổi để nghị trường được hỏi, được đáp tích cực hơn, và như vậy sẽ là tiết kiệm, là bớt lãng phí hơn.
Xem ra còn nhiều dư địa để đổi mới.
08:38 15/06/2012
Nghị trường ngày thứ hai chất vấn và trả lời chất vấn, có thể thấy như một phiên bản của thể kịch nói cổ điển. Nhân vật chính là các Bộ trưởng đã vào vai và đã độc thoại, có lúc ngay chính Chủ tọa phải nhắc nhở. Ví như, sáng qua, đoạn trình bày về kỹ thuật thủy điện.
Có lẽ đã đến lúc cần có sự thay đổi để nghị trường được hỏi, được đáp tích cực hơn, và như vậy sẽ là tiết kiệm, là bớt lãng phí hơn.
Xem ra còn nhiều dư địa để đổi mới.
08:43 14/06/2012
Dù chất lượng câu hỏi của ĐBQH không đồng đều, vẫn xuất hiện những câu hỏi toàn tâm toàn ý với dân với sự phát triển của đất nước. Có cả những câu hỏi cho sự xót xa...
Cũng có những câu hỏi khó. Rất khó. Và, truy kích đến cùng đầy chất lý luận và thực tế.
Có, và có rất nhiều câu trả lời cho câu hỏi khó là trả lời không khó, trả lời... hết mình
Điều chủ yếu ở phiên chất vấn và trả lời chất vấn là phải tạo nên kịch tính, chấp nhận kịch tính để từ cao trào đó sẽ bật ra lời đáp nhằm tạo dựng nên một cơ thể khỏe mạnh.
08:42 14/06/2012
Dù chất lượng câu hỏi của ĐBQH không đồng đều, vẫn xuất hiện những câu hỏi toàn tâm toàn ý với dân với sự phát triển của đất nước. Có cả những câu hỏi cho sự xót xa...
Cũng có những câu hỏi khó. Rất khó. Và, truy kích đến cùng đầy chất lý luận và thực tế.
Có, và có rất nhiều câu trả lời cho câu hỏi khó là trả lời không khó, trả lời... hết mình
Điều chủ yếu ở phiên chất vấn và trả lời chất vấn là phải tạo nên kịch tính, chấp nhận kịch tính để từ cao trào đó sẽ bật ra lời đáp nhằm tạo dựng nên một cơ thể khỏe mạnh.
10:18 22/05/2012
Trích Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân do CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUỲNH ĐẢM trình bày tại Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XIII.
07:23 15/12/2011
Giám sát chuyên đề việc thực hiện quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND, nhiều Ủy viên UBTVQH khẳng định, UBTVQH đã rất đúng và rất trúng khi chọn chuyên đề giám sát này. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm hơn cả là sau khi giám sát thì hoạt động của HĐND và UBND có tốt lên không?
07:28 28/10/2011
Hậu quả của tai nạn, ùn tắc giao thông hiện đã tương xứng với tình trạng khẩn cấp nên cần thực hiện ngay những biện pháp hành chính mạnh. Ngay từ đầu nhiệm kỳ QH Khóa XIII cần tổ chức một cuộc giám sát tối cao của toàn thể QH về nội dung này và có nghị quyết riêng để tạo căn cứ pháp lý và sự đồng thuận của xã hội cho việc thực hiện những biện pháp mạnh, thậm chí có thể phải hạn chế một số quyền của một số tổ chức vì tôn nghiêm và lợi ích của cộng đồng.
07:28 27/02/2011
Giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước là một trong ba chức năng quan trọng của QH. Trong đó, chất vấn là một phương thức thực hiện quyền giám sát của QH. Chất vấn thể hiện cụ thể, trực tiếp quyền giám sát tối cao của QH; là một cuộc tranh luận chung ở QH mà tất cả các ĐBQH đều có quyền tham gia.
Quay trở lại đầu trang