Cập nhật 21:36 | 25/05/2020 (GMT+7)
.

Hội đồng Dân tộc cho ý kiến về hai dự án luật

13:15 | 07/05/2019
Sáng 7.5, tiếp tục Phiên họp toàn thể lần thứ 8, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTVQH, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến, Hội đồng Dân tộc đã cho ý kiến về dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi) và dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Đa số thành viên Hội đồng Dân tộc thống nhất với đề xuất của Chính phủ về việc cần mở rộng phạm vi sửa đổi Luật Đầu tư công và lấy tên là Luật Đầu tư công (sửa đổi) nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn quản lý, giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư công…

Về tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C, một số ý kiến cho rằng, việc điều chỉnh phân loại dự án quan trọng quốc gia từ 10 nghìn tỷ đồng lên 35 nghìn tỷ đồng và điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng đối với các dự án nhóm A, B, C là quá cao, dẫn tới khó kiểm soát. Mặt khác, vấn đề này cũng có liên quan mật thiết tới vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, nhất là với các dự án đầu tư công cho giảm nghèo, quy mô dự án còn nhỏ, lẻ. Do vậy, nên giữ nguyên như Điều 11, Luật Đầu tư công hiện hành về điều chỉnh tiêu chí phân loại dự án đầu tư công; giữ nguyên tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia với mức vốn 10.000 tỷ đồng. Có ý kiến cho rằng, không nên tách riêng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập. Trường hợp cần thiết đối với dự án đầu tư công cụ thể thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Về dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, các thành viên Hội đồng Dân tộc nhất trí cao với sự cần thiết ban hành luật. Một số ý kiến bày tỏ sự băn khoăn về quan điểm khuyến khích ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến trong sản xuất rượu bia. Trong khi chúng ta đang muốn giảm lượng tiêu thụ rượu bia thì quan điểm này đã phù hợp chưa?

Sản xuất, kinh doanh rượu, bia cũng là một ngành nghề, mang lại thu nhập cho người dân, nhất là ở đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Hiện nay có thực tế là công tác quản lý rượu, bia chưa thực sự chặt chẽ. Có trường hợp, rượu, bia tuy được dán nhãn mác, được công nhận thương hiệu nhưng vẫn xảy ra tình trạng ngộ độc rượu, bia. Trong khi đó, người dân có xu hướng tự truyền tai, tìm đến nhà dân, nơi người dân tự sản xuất, dù chưa được công nhận thương hiệu, chưa được cấp giấy phép. Vấn đề này tới đây sẽ xử lý thế nào? Theo các thành viên Hội đồng Dân tộc, dự thảo Luật cần quy định rõ ngành nào cấp giấy phép kinh doanh rượu bia ở cơ sở và trách nhiệm của người cấp giấy phép như thế nào? Một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định nêu gương của cán bộ, công chức trong phòng, chống tác hại rượu, bia.

+ Chiều cùng ngày, Hội đồng Dân tộc cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

H.Ngọc
Quay trở lại đầu trang