Cập nhật 00:23 | 19/11/2019 (GMT+7)
.

Hội đồng Dân tộc tiến hành Phiên họp toàn thể lần thứ 8

12:27 | 06/05/2019
Sáng 6.5, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTVQH, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến, Hội đồng Dân tộc đã tiến hành Phiên họp toàn thể lần thứ 8.

Tham dự Phiên họp có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến.

Nhiều chính sách sắp hết hiệu lực nhưng không hoàn thành mục tiêu

Trình bày Báo cáo về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT – XH) 6 tháng đầu năm 2019 vùng dân tộc thiểu số, miền núi, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến cho biết, 6 tháng đầu năm 2019 tình hình kinh tế vùng dân tộc thiểu số, miền núi ổn định và có bước phát triển tích cực. Sản xuất nông nghiệp tập trung vào gieo cấy, chăm sóc lúa và rau màu vụ, thu hoạch các loại cây ăn quả, đàn gia súc, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, gia đình chính sách, người có công, thực hiện cấp gạo cứu đói, hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng hộ nghèo theo đúng quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, nguồn lực ngân sách trung ương bố trí thực hiện chính sách, chương trình, dự án còn thấp so với kế hoạch. Vì vậy, nhiều chính sách sắp hết hiệu lực nhưng khả năng không hoàn thành mục tiêu đề ra; trong khi đó, chính sách đặc thù theo Quyết định số 2085/QĐ - TTg ngày 31.10.2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu và miền núi giai đoạn 2018 - 2020; Quyết định số 2086/QĐ - TTg ngày 31.10.2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển KT-XH các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 - 2015 chưa được bố trí vốn đầu tư để triển khai thực hiện.

Tới đây, Ủy ban Dân tộc đề nghị QH dành sự quan tâm đặc biệt xem xét, phê duyệt Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng KT-XH đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2026, định hướng 2030. Giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với QH, 3 năm sơ kết, 5 năm tổng kết thực hiện Đề án, khẳng định kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế, bất cập, nguyên nhân và đề xuất giải pháp cho giai đoạn tiếp theo.

Đối với việc thực hiện Kết luận của UBTVQH về hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 26, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nêu rõ, Ủy ban Dân tộc đã và đang triển khai thực hiện 4 nhiệm vụ. Đó là nghiên cứu, đổi mới chính sách đối với đồng bào dân tộc và tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách đã được ban hành; tiếp tục nghiên cứu, đổi mới chính sách, trong đó tập trung vào một số vùng, nhóm dân tộc đặc thù; rà soát, cân đối ưu tiên bố trí đủ nguồn lực thực hiện chính sách đầu tư phát triển KT - XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi đang có hiệu lực; nghiên cứu đề xuất chương trình mục tiêu chung phát triển KT - XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong thời gian tới có tính dài hạn.

Chỉ rõ địa phương nào làm tốt, chưa làm tốt

Các thành viên Hội đồng Dân tộc cơ bản đồng tình với Báo cáo, tuy nhiên lưu ý báo cáo còn nêu chung chung, nếu như không có phần lý giải của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc e rằng sẽ không chứng minh được kết quả và hạn chế trong việc thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH 6 tháng đầu năm 2019 vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Báo cáo cũng chưa chỉ rõ địa phương nào làm tốt, chưa làm tốt và nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019 như thế nào?

Cũng trong năm 2019, Ủy ban Dân tộc phối hợp cùng các bộ, ngành Trung ương và các địa phương triển khai xây dựng Đề án tổng thể đầu tư phát triển KT - XH vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng KT-XH đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2026, định hướng 2030 và trình QH vào tháng 10. Ủy ban Dân tộc được giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các bộ, ngành tiếp tục nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển KT - XH cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo vùng đồng bằng sông Cửu Long; dự thảo Nghị định của Chính phủ về đào tạo bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, tạo nguồn và phát huy đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số. Một số thành viên Hội đồng Dân tộc đề nghị, Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành cần làm rõ nguồn lực thực hiện các chính sách mới này, tránh để xảy ra tình trạng chính sách ban hành nhưng không phân bổ được kinh phí.

Diễn ra trong hai ngày 6-7.5, Hội đồng Dân tộc cũng sẽ thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo bước đầu kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012 - 2018” của UBTVQH;  dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công; dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Hoàng Ngọc
Quay trở lại đầu trang