Cập nhật 09:22 | 16/12/2019 (GMT+7)
.

Tham vấn góp ý cho Báo cáo kinh tế-xã hội phục vụ Đại hội XIII của Đảng

14:46 | 30/03/2019
Chuẩn bị chuyên đề góp ý cho Báo cáo kinh tế- xã hội phục vụ Đại hội XIII của Đảng, ngày 29-30.3, tại Đồng Tháp, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ tổ chức các cuộc Tọa đàm tham vấn về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ giại đoạn 2011-2020; Chiến lược và kế hoạch phát triển giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch 5 năm 2021-2025 trong các lĩnh vực văn hóa- thể thao và giáo dục- đào tạo.
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình chủ trì Tọa đàm. 

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan; nhiều chuyên gia, nhà khoa học, quản lý đến từ các tỉnh, thành trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long


Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình chủ trì Tọa đàm

Hầu hết ý kiến các đại biểu dự Tọa đàm nhất trí cho rằng, thời gian qua, trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục cả nước đã có nhiều chuyển biến, đạt nhiều thành tựu nhất định, nhận thức về giáo dục và đào tạo có chuyển biến… Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế vẫn còn nhiều hạn chế như tư duy, năng lực quản lý, phát triển giáo dục và đào tạo chậm đổi mới, đầu tư cho giáo dục còn hạn chế và kém hiệu quả, chưa xây dựng được hệ thống giáo dục mở, liên thông… Trong lĩnh vực văn hóa ngày càng xuất hiện biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức và lối sống xã hội, môi trường văn hóa thiếu lành mạnh, thiếu các tác phẩm có giá trị cao về về tư tưởng, nghệ thuật…


Đoàn công tác của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ viếng mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc

Góp ý kiến xây dựng Chiến lược phát triển văn hóa, giáo dục giai đoạn 2021-2030, các đại biểu đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có định hướng giáo dục theo hướng phát triển năng lực của học sinh thay vì theo nội dung chương trình như hiện nay; giao thêm quyền tự chủ về cho các địa phương, không áp đặt biên chế đối với các sở giáo dục. Đồng thời, nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học; mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người vì sức khỏe cộng đồng; xây dựng nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng công đồng các dân tộc Việt Nam trên tinh thần tôn trọng các nền văn hóa dị biệt. Chú trọng phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa. Xây dựng đồng bộ môi trường văn hóa, trong đó chú trọng vai trò của gia đình, cộng đồng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tài năng cho văn hóa nghệ thuật, xây dựng các chuẩn  mực văn hóa, đạo đức, hạ tầng văn hóa và các thiết chế đồng bộ.


Đoàn công tác của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ thăm bà Lê Thị Huệ, nguyên Phó Chủ tịch Hội phụ nữ khu 8, ĐBQH Khóa VII

Nhân dịp này, tại Đồng Tháp, Đoàn công tác của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ đã đến viếng mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm nghệ sĩ Nguyễn Vĩnh Bảo, người được xem là “báu vật sống” của nghệ thuật đờn ca tài tử; thăm bà Lê Thị Huệ, nguyên Phó Chủ tịch Hội phụ nữ khu 8, ĐBQH Khóa VII. 

Tin và ảnh: Vũ Châu
Quay trở lại đầu trang