Cập nhật 20:28 | 08/12/2019 (GMT+7)
.

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ giám sát tại Lai Châu

23:14 | 22/03/2019
Ngày 21 - 22. 3, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại Lai Châu. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Triệu Thế Hùng làm Trưởng đoàn giám sát.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lai Châu, hệ thống văn bản thực hiện chính sách pháp luật về GDNN của tỉnh đã đầy đủ, kịp thời, phù hợp và thống nhất, đáp ứng được việc tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn. Thời gian qua, tỉnh đã sắp xếp, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở GDNN, nhằm phát huy năng lực đào tạo và định hướng đầu tư theo yêu cầu phát triển của tỉnh; nâng cấp cơ sở vật chất, tăng cường thiết bị đào tạo, theo hướng tập trung các lĩnh vực ưu tiên phát triển. Hiện toàn tỉnh có 283 giáo viên cơ hữu, đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo cơ bản đảm bảo về trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, nghiệp vụ sư phạm và kỹ năng nghề, có khả năng đảm nhận giảng dạy tích hợp cả lý thuyết và thực hành. Tỷ lệ lao động qua đào tạo chuyên môn kỹ thuật tăng, năm 2015 là 40,11%, cuối năm 2018 là 46,58% .

Tỉnh Lai Châu có diện tịch rộng, địa hình hiểm trở, phức tạp, dân cư sống phân tán, nên gặp nhiều khó khăn trong công tác GDNN. Cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ công tác đào tạo đầu tư chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Nguồn nhân lực phục vụ công tác GDNN, đặc biệt là đội ngũ giáo viên còn hạn chế. Các cơ sở cấp huyện chưa được tiếp cận đầy đủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Công tác đào tạo trên địa bàn tỉnh chủ yếu dạy lưu động tại các thôn, bản (đào tạo theo Đề án 1956 của Thủ tướng Chính phủ), chưa có doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, chưa có khu công nghiệp, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh chưa nhiều... nên hiệu quả một số mô hình đào tạo chưa cao, việc định hướng nghề nghiệp và giải quyết việc làm sau khi kết thúc khóa học còn gặp nhiều khó khăn.

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh kiến nghị Trung ương cấp bổ sung nguồn vốn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để tỉnh chỉ đạo thực hiện xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị đào tạo, hỗ trợ đào tạo cho lao động nông thôn theo Đề án 1956 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo cho lao động nông thôn theo Đề án 1956 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021 - 2030. Ban hành văn bản thống nhất chế độ, chính sách đối với giáo viên của Trung tâm GDNN - GDTX cấp huyện. Xếp lương cho nhà giáo trong các cơ sở GDNN công lập theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Rà soát, hoàn thiện các chính sách đối với nhà giáo ở các cơ sở GDNN thuộc vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn như vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, trường nội trú...

Thay mặt Đoàn giám sát, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Triệu Thế Hùng đánh giá cao những nỗ lực trong công tác GDNN trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Đối với một tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, hoạt động GDNN chủ yếu gắn với lĩnh vực nông, lâm nghiệp như Lai Châu, việc đào tạo nguồn nhân lực đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Trong chương trình giám sát, Đoàn đã thăm, làm việc với Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu, Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu, Trung tâm GDNN - GDTX huyện Phong Thổ... cơ bản nắm bắt được tình hình thực tiễn về GDNN trên địa bàn. Những đề xuất, kiến nghị của UBND tỉnh là thiết thực, sát với thực tiễn.

Tuy nhiên, Đoàn giám sát cũng nhấn mạnh ý thức tự thân của tỉnh, của các cơ sở GDNN để nâng cao hiệu quả GDNN. Trong đó, cần có chiến lược đầu tư theo mũi nhọn; đào tạo nguồn nhân lực gắn trực tiếp với nhu cầu thực tế địa phương, có thể mở hướng đào tạo nhằm xuất khẩu lao động; có chính sách phân luồng, bồi dưỡng, thu hút đội ngũ giáo viên có trình độ cao vào lĩnh vực GDNN...

Lê Thư
Quay trở lại đầu trang