Cập nhật 20:13 | 25/06/2019 (GMT+7)
.

Ủy ban Pháp luật họp Phiên toàn thể lần thứ 25

15:48 | 15/03/2016
Ngày 15 – 16.3, tại TP Hải Phòng, dưới sự chủ trì của Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Phan Trung Lý, Ủy ban Pháp luật đã tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 25, thẩm tra Dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011 – 2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cho ý kiến về Dự án Luật Tiếp cận thông tin.

Nhiệm kỳ 2011 – 2016, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội… Công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã góp phần quan trọng tạo nên bước phát triển đáng ghi nhận trong đời sống kinh tế - xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, Dự thảo Báo cáo công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng. Cụ thể là, việc quán triệt, thể chế hóa và ban hành các kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, thi hành Hiến pháp, pháp luật, Nghị quyết của QH trong một số trường hợp còn chậm, nhất là về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; chương trình xây dựng luật, pháp lệnh trình QH vẫn còn tình trạng phải xin lùi hoặc xin rút một số dự án, chưa bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định; tiến độ xây dựng một số dự án luật, pháp lệnh còn chậm. Cùng với đó là tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước chưa tinh gọn, có trường hợp còn chồng chéo về chức năng nhiệm vụ; việc xây dựng mô hình chính quyền đô thị phù hợp với đặc điểm quản lý nhà nước ở địa phương cũng còn chậm…

Các thành viên Ủy ban Pháp luật đánh giá cao tinh thần thẳng thắn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thể hiện trong Dự thảo Báo cáo công tác. Nhiều ý kiến cho rằng, Dự thảo báo cáo đã phân tích, đánh giá rõ những hạn chế, bất cập trong công tác điều hành, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và làm rõ được các nguyên nhân của bất cập, hạn chế, từ đó, đưa ra được các bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng trong nhiệm kỳ tới.

Đề cập đến một trong những lĩnh vực để lại dấu ấn nổi bật trong hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng trong nhiệm kỳ này là đối ngoại và hội nhập quốc tế, một số thành viên Ủy ban Pháp luật cũng chỉ rõ, còn nhiều nội dung trong các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành viên chưa được tổ chức thực hiện, chưa được phổ biến, tuyên truyền rộng rãi; cơ chế để bảo hộ doanh nghiệp, bảo hộ quyền công dân Việt Nam trong các mối quan hệ với nước ngoài cũng chưa thực sự hiệu quả. Các đại biểu đề nghị, Dự thảo Báo cáo công tác của Chính phủ, Thủ tướng cần phân tích, làm rõ hơn kết quả thực hiện các điều ước quốc tế; nêu rõ những khó khăn trong thực hiện để tìm giải pháp tháo gỡ, đồng thời, đưa ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện các điều ước, thỏa thuận quốc tế. Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện nay, khi nước ta đang bước vào giai đoạn thực hiện một loạt các hiệp định thương mại kiểu mới.

Tin và ảnh: Trung Thành
Quay trở lại đầu trang