Cập nhật 23:01 | 15/06/2019 (GMT+7)
.

Ủy ban về các vấn đề xã hội khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ 14

16:31 | 02/03/2016
Sáng ngày 02.3, tại TP Đà Lạt, Ủy ban về các vấn đề xã hội của QH khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ 14.

Trong phiên họp này, Uỷ ban về các vấn đề xã hội thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2015; thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2015 và giai đoạn 2011-2015; nghe dự thảo Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật dược (sửa đổi); nghe Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Uỷ ban và dự thảo Báo cáo hoạt động của Uỷ ban giữa hai kỳ họp Quốc hội; góp ý các dự án Luật trình tại kỳ họp thứ 11.

Tại buổi làm việc đầu tiên, Ủy ban Về các vấn đề xã hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Lao động. Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2015; Báo cáo việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2015 và giai đoạn 2011-2015.

Tin và ảnh: Ngọc Thành
Quay trở lại đầu trang