Cập nhật 10:24 | 14/11/2019 (GMT+7)
.

Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống VPQH và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

11:52 | 02/03/2016
(ĐBNDO) - Sáng ngày 2.3, tại nhà QH, VPQH long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống VPQH (2.3.1946 - 2.3.2016) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

>> Niềm tin về tương lai phát triển tốt đẹp đối với VPQH

>> Không ngừng đổi mới bộ máy giúp việc của Quốc hội

>> Không ngừng rèn đức, luyện tài, xứng đáng là cơ quan tham mưu, giúp việc của Quốc hội

>> Đoàn kết, tận tâm, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

>> QH tiếp tục đổi mới, VPQH cũng cần nâng tầm đổi mới cao hơn

Lễ chào cờ Ảnh: Duy Thông

Dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Văn An; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch QH Tòng Thị Phóng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch QH Nguyên Thị Kim Ngân; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch QH Uông Chu Lưu; Phó chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký QH, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan trung ương Đào Ngọc Dung; cùng các đồng chí nguyên Phó chủ tịch QH, nguyên Ủy viên UBTVQH, các đồng chí thường trực Hội đồng Dân tộc; các đồng chí lãnh đạo VPQH, nguyên lãnh đạo VPQH; lãnh đạo các ban, Viện, UBTVQH; các đồng chí đại diện lãnh đạo văn phòng trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch Nước, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban MTTQ Việt Nam; Hội đồng thi đua khen thưởng; cùng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động VPQH, cán bộ hưu trí VPQH; đại diện Văn phòng Đoàn ĐBQH 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; đại diện các cơ quan thông tấn báo chí.

9h:47' : Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng phát biểu

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại lễ Kỷ niệm Ảnh: Duy Thông

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, QH đã luôn gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, không ngừng phát huy vai trò, vị trí là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; đóng góp to lớn và quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những thành tựu to lớn đó là kết quả của sự phấn đấu liên tục, không ngừng của QH, các cơ quan của QH, đại biểu QH dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nỗ lực vượt bậc của các cấp, các ngành, sự ủng hộ và giám sát của nhân dân. Đặc biệt, phải kể đến sự đóng góp quan trọng của cán bộ VPQH qua các thời kỳ.

Chủ tịch QH cho rằng, với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp, giúp việc của QH, VPQH đã luôn hoàn thành và thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng tham mưu tổng hợp, phục vụ công tác xây dựng pháp luật, giám sát và xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng. VPQH đã có sự phát triển mạnh cả về quy mô và chất lượng, cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Các thế hệ cán bộ VPQH đã phát huy truyền thống đoàn kết, trung thành, tận tụy, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thử thách, thường xuyên cải tiến, đổi mới tổ chức và hoạt động, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trước yêu cầu ngày càng cao của nhân dân và của sự nghiệp đổi mới cũng như quá trình hội nhập quốc tế, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đề nghị, VPQH cần phải tiếp tục kiện toàn, hoàn thiện tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của các vụ, đơn vị; đồng thời, cải tiến quy trình, thủ tục và lề lối làm việc để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ. 

Một là, tập trung làm tốt công tác tham mưu tổng kết nhiệm kỳ QH khóa XIII nhằm đánh giá sâu sắc tình hình, kết quả, thành tựu đã đạt được, chỉ ra nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua, để làm cơ sở cho việc tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp 70 năm của QH trong thời gian tới.


Ảnh: Duy Thông

Hai là, tham mưu, phục vụ, chuẩn bị thật tốt cho cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, bảo đảm sự kiện chính trị trọng đại này được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân. Đặc biệt, cần chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền về sự kiện này nhằm thu hút hơn nữa sự quan tâm, đóng góp của cử tri và nhân dân cả nước đối với các hoạt động của Quốc hội. 

Ba là, chủ động nghiên cứu tham mưu cho QH, các cơ quan của QH tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm thi hành Hiến pháp, Luật tổ chức QH và các luật, nghị quyết được thông qua. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu tham mưu cải tiến, đổi mới hơn nữa quy trình, thủ tục lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng. Từ đó góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng lập pháp, hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát và xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. 

Bốn là, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức VPQH; xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự là những “người lính” văn phòng gương mẫu về mọi mặt, có đức, có tài; phấn đấu là đơn vị đứng đầu trong khối cơ quan Văn phòng ở Trung ương, có đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp về kỹ năng, tinh sâu về nghiệp vụ và hiện đại về quản lý.

9h:40': Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng huân chương Hồ Chí Minh cho VPQHChủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng huân chương
Hồ Chí Minh cho VPQH
Ảnh: Duy Thông

9h:30' :

Đọc diễn văn kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống VPQH, Tổng thư ký QH, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, cũng ngày này 70 năm trước đây, ngày 2.3.1946 QH Việt Nam khóa I đã họp kỳ thứ nhất bầu ra Ban Thường trực QH với một số cán bộ, nhân viên phục vụ cho các hoạt động của Ban thường trực QH. Đó cũng chính là sự hình thành ra đời của bộ máy giúp việc QH, tiền thân của VPQH ngày nay. Sự kiện lịch sử này đã được UBTVQH Khóa XI ghi nhận và làm cơ sở để quyết định lấy ngày 2.3 hàng năm là ngày truyền thống của VPQH nước CHXHCN Việt Nam nhằm khẳng định bề dày lịch sử trong công tác tham mưu phục vụ hoạt động của QH qua các thời kỳ, giáo dục và khơi dậy lòng tự hào của mỗi cán bộ, công chức về truyền thống đoàn kết, sáng tạo, tận tụy vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của VPQH.

Nhiều nhiệm kỳ đã qua, việc kỷ niệm ngày truyền thống VPQH đã trở thành một hoạt động thường xuyên, ý nghĩa, là dịp soi vào lịch sử, nhìn lại những việc đã làm được, chưa làm được và đề xuất, kiến nghị các giải pháp để làm tốt hơn công tác tham mưu, phục vụ của mình; động viên phong trào thi đua lao động sáng tạo, nâng cao kỷ luật, đạo đức cách mạng cán bộ, công chức, viên chức trong văn phòng; biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân gương mẫu thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, có thành tích đặc biệt suất sắc trong việc xây dựng VPQH.

Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, trải qua 70 năm hình thành và phát triển, tuy cơ cấu tổ chức nhiệm vụ, quyền hạn của VPQH có những thay đổi theo từng hoàn cảnh lịch sử của đất nước, nhưng các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động VPQH luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành suất sắc nhiệm vụ chính trị của mình, đóng góp vào sự nghiệp chung của đất nước và hoạt động của QH.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, VPQH có nhiều cải tiến, đổi mới trong tổ chức và hoạt động, quan tâm kiện toàn bộ máy, cán bộ, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ QH, các cơ quan QH và ĐBQH. Đến nay VPQH đã trở thành một tập thể vững mạnh gồm 28 vụ, cục, đơn vị và đang triển khai tiếp nhận 63 Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Với những công lao, đóng góp xứng đáng của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động VPQH vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, Đảng và Nhà nước đã ghi nhận và tặng thưởng VPQH nhiều danh hiệu cao quý, đặc biệt VPQH đã được Chủ tịch Nước tặng Huân chương Sao vàng nhân dịp 60 năm ngày truyền thống và tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh nhân dịp 70 năm ngày truyền thống. Đây là những phần thưởng lớn, có ý nghĩa ghi nhận kết quả cống hiến, trưởng thành của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của VPQH trong 70 năm qua; cỗ vũ động viên cơ quan tham mưu tổng hợp, giúp việc QH tiếp tục cố gắng phát huy thành tích đạt được, phấn đấu hoàn thành suất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới.

Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh, năm 2016 – năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, nhiệm vụ đặt ra cho QH nói chung và cơ quan tham mưu, tổng hợp, giúp việc của QH nói riêng là rất lớn, nặng nề. Yêu cầu đó đòi hỏi VPQH phải tiếp tục đổi mới, tăng tính chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu như sau:

1- Triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Chủ động, tích cực phục vụ QH, các cơ quan của QH tổng kết nhiệm kỳ khóa XIII; phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức tốt việc phục vụ triển khai kế hoạch bầu cử đại biểu QH Khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

2- Tổ chức động viên, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; tích cực cải tiến, đổi mới, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công tác, nỗ lực thực hiện tốt việc tham mưu, phục vụ QH hoàn thành xuất sắc chức năng lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng và hoạt động đối ngoại theo quy định của Hiến pháp, pháp luật.

3- Tập trung triển khai thực hiện tốt Luật tổ chức QH, các Nghị quyết của UBTVQH liên quan đến tổ chức bộ máy, cán bộ của VPQH, Ban thư ký. Kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu về cơ cấu tổ chức, tinh giản biên chế, đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực phù hợp với đặc thù của cơ quan. Tiếp nhận, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để Văn phòng Đoàn ĐBQH ổn định tổ chức, hoạt động hiệu quả. Thực hiện tốt công tác tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bồi dưỡng, đào tạo nâng cao phẩm chất, năng lực, đạo đức công vụ và có chính sách phù hợp xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn mới.

4- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của QH, các cơ quan của QH, ĐBQH và các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, đất nước. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Cổng thông tin điện tử QH, Báo đại biểu nhân dân, Thư viện QH. Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chỉ đạo, điều hành công việc và nghiên cứu, tham mưu, phục vụ QH, các cơ quan của QH, VPQH.

5- Tăng cường phối hợp với Thường trực Hội đồng dân tộc, Thường trực các Ủy ban của QH lãnh đạo các cơ quan của UBTVQH, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch Nước, Ban Thường trực MTTQ Việt Nam và các cơ quan hữu quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

6- Phối hợp với Đảng ủy, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát; động viên cán bộ, đoàn viên nghiên cứu, học tập nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, trình độ chuyên môn, phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

7- Thực hiện nghiêm túc Quy chế văn hóa công sở, Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng của cơ quan, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, dân chủ, lành mạnh, minh bạch trong toàn cơ quan, đơn vị.

Nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Văn An cùng các đại biểu dự Hội nghị Ảnh: Duy Thông
Lê Hoa - Văn Thăng
Quay trở lại đầu trang