Cập nhật 19:39 | 27/06/2019 (GMT+7)
.

Đoàn giám sát của UBTVQH làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ

15:10 | 19/01/2016
(ĐBNDO) - Sáng 19.1, Đoàn giám sát của UBTVQH đã làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) về kết quả thực hiện Chiến lược phát triển KHCN Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010 và việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển KHCN giai đoạn 2011 - 2020 phục vụ công nghiệp hóa và hiện đại hóa; trách nhiệm quản lý nhà nước về KHCN của Bộ KHCN trong lĩnh vực được giao. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng, Trưởng Đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

Buổi làm việc nằm trong chương trình giám sát chuyên đề của UBTVQH về “Hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển khoa học, công nghệ nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2005 - 2015 và định hướng phát triển giai đoạn tới, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo”.


Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng nhấn mạnh, Chương trình giám sát nhằm đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế đối với việc ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển KHCN nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2005 - 2015; từ đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả việc ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật để phát triển KHCN, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo giai đoạn 2016 - 2020.
 
Báo cáo với Đoàn giám sát, Bộ trưởng Bộ KHCN Nguyễn Quân khẳng định, Chiến lược phát triển KHCN giai đoạn 2011 - 2020 phục vụ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đã được Bộ KHCN, các bộ, ngành, địa phương triển khai tích cực, đúng định hướng và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tiềm lực và trình độ KHCN của Việt Nam từng bước được nâng cao. KHCN đã có đóng góp quan trọng, thiết thực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững và hội nhập; hệ thống pháp luật về KHCN tiếp tục được hoàn thiện, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.
 
Báo cáo của bộ cho thấy qua 5 năm triển khai Chiến lược phát triển KHCN 2011 - 2020, KHCN đã có đóng góp quan trọng, thiết thực phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững và hội nhập. Trong khoa học tự nhiên, Việt Nam đã có bước phát triển trong nghiên cứu cơ bản, tạo tiền đề hình thành một số lĩnh vực KHCN mới như vũ trụ, y sinh, hạt nhân, nano. Khoa học xã hội và nhân văn đã kịp thời cung cấp luận cứ cho việc hoạch định đường lối, chủ trương phát triển đất nước, hoàn thiện pháp luật, tạo tiền đề cho đổi mới tư duy kinh tế, khẳng định lịch sử hình thành và phát triển của dân tộc...
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, 5 năm qua, đội ngũ cán bộ KHCN tuy có phát triển về số lượng nhưng chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu. Trình độ KHCN quốc gia nhìn chung còn tụt hậu xa so với thế giới, KHCN chưa thực sự trở thành động lực chủ yếu cho tăng trưởng và tái cơ cấu kinh tế. Trong quản lý hoạt động KHCN, còn thiếu các hướng ưu tiên phù hợp, các chính sách, giải pháp mạnh mẽ để tạo đột phá trong những lĩnh vực mà Việt Nam có lợi thế. Chính vì vậy chưa hình thành được các lĩnh vực KHCN mũi nhọn, đạt trình độ tiên tiến, có khả năng cạnh tranh bình đẳng với khu vực và thế giới.
 
Bộ KHCN đánh giá, một số chỉ tiêu Chiến lược chưa đạt được, và khó có thể đạt được khi tổng kết Chiến lược vào năm 2020. Cụ thể, việc thực hiện một số mục tiêu quan trọng của chiến lược như: đầu tư, tăng tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị; phát triển một số lĩnh vực KHCN tiên tiến đạt trình độ khu vực và quốc tế cũng như việc đầu tư, hình thành các tổ chức KHCN đạt trình độ quốc tế và khu vực, đầu tư xây dựng các cơ sở ươm tạo công nghệ cao và doanh nghiệp công nghệ cao hiện gặp nhiều khó khăn do hạn chế về đầu tư, tài chính và thiếu đồng bộ giữa các cơ chế, chính sách có liên quan.
 
Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát cũng đã nghe báo cáo về trách nhiệm quản lý nhà nước về KHCN của Bộ KHCN trong lĩnh vực được giao: quản lý nhà nước về nghiên cứu và phát triển; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân; phát triển thị trường KHCN; thông tin, thống kê KHCN, hội nhập quốc tế về KHCN.
 
Các thành viên Đoàn giám sát đã tập trung trao đổi các nội dung liên quan đến chương trình giám sát như KHCN đã cung cấp luận cứ gì; tham gia thẩm định, giám sát việc đưa ra các đường lối, chính sách thực hiện chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa như thế nào? Nguyên nhân vì sao một số mục tiêu cụ thể của Chiến lược KHCN 2011 - 2015 giai đoạn vừa qua không đạt được, như mục tiêu về số lượng viện nghiên cứu đạt trình độ khu vực và thế giới, số lượng các doanh nghiệp KHCN, tỷ lệ số người nghiên cứu khoa học trên 1 vạn dân? Việc cụ thể hóa các chính sách KHCN, đặc biệt là cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm còn chậm chạp? Bộ KHCN cùng đại diện các bộ, ngành hữu quan đã lắng nghe, tiếp thu các ý kiến của Đoàn giám sát và báo cáo, giải trình.

T. Cường
Quay trở lại đầu trang