Chủ tịch Quốc hội Campuchia sẽ thăm chính thức Việt Nam 

Xem với cỡ chữ
Ủy ban Đối ngoại vừa ra Thông cáo cho biết: “Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân, Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia do Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin dẫn đầu và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28 - 30.5.2019”.

TIỂU SỬ XĂM-ĐÉC HENG XOM RIN
Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Quốc hội,
Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết và Phát triển Tổ quốc Campuchia

Họ và tên: Hêng Xom-rin (Heng Samrin)

Họ và tên khai sinh: Hêng Him

Năm sinh: 05/05/1934

Quê quán: Xã Kok, huyện Pô-nhia Krek, tỉnh Kom-pong Chàm

Dân tộc: Khơ-me

Tham gia cách mạng: 1959

Chức vụ hiện nay: Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Quốc hội Campuchia, Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết và Phát triển Tổ quốc Campuchia.

Quá trình công tác: 

1959: Tham gia hoạt động bí mật cơ sở

1960-1962: Chi ủy viên Chi Bộ cơ sở, tổ trưởng giao liên.

1963-1967: Chi ủy viên Chi bộ cơ quan Khu, Tổ trưởng giao liên khu Đông

1968: Chi ủy viên Chi bộ cơ quan, Tổ trưởng tổ y tế khu Đông

1969: Ủy viên thường vụ, Chính trị viên Trung đội.

1970: Phó Bí thư Chi bộ, Chính trị viên đại đội 4, Khu Đông

1971: Thường vụ Đảng ủy, Tiểu đoàn phó tiểu đoàn 12, Khu Đông.

1972: Phó Bí thư Đảng ủy, Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 12

1973-1974: Phó Bí thư Đảng ủy, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 126, khu Đông

1975: Phó bí thư Đảng ủy, Chính ủy kiêm Tư lệnh sư đoàn 4, Khu Đông

1976-1978: Đảng ủy viên Khu Đông, Phó Bí thư Đảng ủy Ban Tham mưu Khu Đông

02/12/1978: Được bầu làm Chủ tịch Mặt trận Đoàn kết Dân tộc cứu nước Campuchia.

08/1/1979: Được cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Cách mạng nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia.

01/1979: Đại hội III, được bầu vào Ban chấp hành TW Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia.

05/1981: Đại hội IV, được bầu vào Ban chấp hành TW Đảng nhân dân cách mạng Campuchia và Bộ Chính trị. Được Quốc hội nước Cộng hòa nhân dân Campuchia bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước.

12/1981: Được bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành TW Đảng nhân dân cách mạng Campuchia.

10/1985: Được Đại hội V Đảng Nhân dân cách mạng Campuchia bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành TW.

10/1991: Đại hội bất thường cử giữ chức Chủ tịch Danh dự Đảng CPP.

1993: Được Quốc vương Nô-rô-đôm Xi-ha-núc bổ nhiệm làm Cố vấn tối cao của Quốc vương.

05/1993: Nghị sỹ Quốc hội khóa I

05/1998: Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia khóa II.

05/2003: Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia.

2005: Được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa III

2007: Kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết và Phát triển Tổ quốc. Được Quốc vương phong tước Xăm-đéc Ạ-kẹ Mô-ha Pô-nhia Cha-k’rây.

2008-2013: Chủ tịch Quốc hội Campuchia khóa IV.

Tháng 9/2013: Chủ tịch Quốc hội Campuchia khóa V.

Tháng 9/2018 - nay: Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khóa VI, nhiệm kỳ 2018-2023./.