Kiên trì, đồng bộ tái tạo văn hóa Petrovietnam

07:42 | 15/02/2020
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đặc biệt chú trọng việc xây dựng văn hóa dầu khí/văn hóa Petrovietnam, đỉnh cao là tinh thần nhiệt huyết của những người đi tìm lửa. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, văn hóa dầu khí chưa được nhận diện, hệ thống giá trị văn hóa chưa được rõ nét. Do vậy, tái tạo văn hóa Petrovietnam là việc làm hết sức cần thiết.

Xây dựng hệ thống các giá trị văn hóa

Trên cơ sở Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ PVN, với mong muốn phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Dầu khí, ngày 27.11.2019, Tập đoàn đã ban hành Đề án tái tạo Văn hóa Petrovietnam và thành lập Ban chỉ đạo triển khai đề án. Điều này thể hiện tinh thần quyết tâm, ý chí thống nhất của cả hệ thống chính trị, bắt đầu từ cấp lãnh đạo cao nhất của Tập đoàn trong xây dựng văn hóa Petrovietnam. Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN Trần Sỹ Thanh cho biết, tái tạo văn hóa Petrovietnam trước hết để nhận diện những giá trị cốt lõi đã được định hình cho đến nay. Từ đó, xây dựng văn hóa bản sắc, xây dựng hình ảnh người Dầu khí.


Người lao động Dầu khí thực hiện nghi lễ chào cờ trên giàn khoan ngoài Biển Đông
Nguồn: ITN

Hiện nay, nhiều đơn vị trong Tập đoàn đã xây dựng được hệ thống các giá trị văn hóa của cho riêng mình. Đó chính là điểm thuận lợi cho quá trình tái tạo văn hóa Petrovietnam, là những vật liệu tốt cho quá trình xây dựng, là những sắc màu phong phú cho một bức tranh văn hóa đa dạng. Tuy nhiên, cái riêng vẫn cần có cái chung, dù bị chi phối bởi văn hóa vùng miền, văn hóa ngành nghề thuộc các lĩnh vực khác nhau nhưng điểm chung là mái nhà Petrovietnam.

“Người Dầu khí dù ở lĩnh vực nào, địa bàn nào cũng cần có những hệ giá trị chung hướng đến, cùng nhau vun đắp, gìn giữ. Tại thời điểm hiện nay, hệ giá trị Petrovietnam hướng tới là “Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình” với phương châm “Bản lĩnh - Đoàn kết - Đổi mới - Hành động”, thực hiện sứ mệnh “Tối ưu hóa nguồn năng lượng dầu khí, đi đầu trong hội nhập kinh tế quốc tế” - Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.

Tái tạo văn hóa Petrovietnam

Đại diện PVN cho biết, văn hóa Petrovietnam phải được đặt đúng vị trí và được xác định đúng vai trò, xây dựng và triển khai văn hóa phải là mục tiêu cần đạt được, chứ không phải đơn thuần chỉ là bề nổi, là thứ phụ kiện trang trí theo thời điểm. Văn hóa Petrovietnam phải hiện hữu trong từng hoạt động, trong đời sống làm việc của từng cán bộ công nhân viên, người lao động dầu khí.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, đầu năm 2020, Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng đã ban hành Kế hoạch triển khai Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam với một số giải pháp trong thời gian tới cần thực hiện như nhận diện, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung hệ thống giá trị văn hóa Petrovietnam và các quy định liên quan; cập nhật, chỉnh sửa Cẩm nang văn hóa Dầu khí cho phù hợp hơn với đặc trưng ngành nghề, mang bản sắc dầu khí; coi trọng nắm bắt tâm tư, tình cảm, lấy ý kiến rộng rãi của các thế hệ cán bộ công nhân viên trong quá trình phục hưng, phát triển.

Ngoài ra, các giá trị văn hóa được nhận diện từ giá trị ngoại hiện thể hiện thông qua hệ thống nhận diện thương hiệu, bố trí sắp xếp môi trường làm việc, thiết chế văn hóa, sản phẩm văn hóa phục vụ đời sống cán bộ công nhân viên… đến các giá trị được tuyên bố bao gồm các chiến lược, mục tiêu, triết lý doanh nghiệp và các giá trị ngầm định đều cần phải quan tâm rà soát, hệ thống, quy chuẩn. Đồng thời, tuyên truyền, vận động, tập huấn, đào tạo nâng cao nhận thức, ý thức xây dựng văn hóa doanh nghiệp Petrovietnam. Mỗi đối tượng cán bộ công nhân viên có những bước tiếp cận khác nhau, mức độ tiếp cận khác nhau với các giá trị văn hóa, do đó cần xác định, xây dựng những hình thức tuyên truyền, giáo dục nhận thức về văn hóa phù hợp cho các đối tượng.

Đặc biệt, Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng cho hay, cần thường xuyên tuyên truyền nhắc lại, tuyên truyền đi đôi với kiểm tra giám sát, tuyên dương, nhắc nhở, phê bình; phải gắn truyền thông nội bộ với xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Tổ chức tập huấn, đào tạo các khóa học bổ trợ cho cán bộ công nhân viên nâng cao nhận thức, ý thức trong thực hiện các quy định, quy ước văn hóa. Việc tham gia các khóa đào tạo là bắt buộc, có quy định, chế tài cụ thể; nâng cao vai trò nêu gương của lãnh đạo.
Bên cạnh đó, xây dựng môi trường làm việc trong sạch, lành mạnh, cạnh tranh công bằng là hết sức cần thiết và cũng là xây dựng môi trường thuận lợi cho việc thực hiện văn hóa Petrovietnam. Chỉ trong một môi trường đáng tin cậy, con người mới có thể dễ dàng phát huy ưu điểm, lợi thế, thể hiện bản thân và khi được ghi nhận thì họ sẵn sàng cống hiến và bảo vệ những giá trị chung.

Đại diện PVN khẳng định, tái tạo văn hóa Petrovietnam sẽ là một quá trình chắt lọc lâu dài, bền bỉ, không ít thử thách. Cần xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể theo từng giai đoạn và nghiêm túc tuân thủ, không thể nóng vội, đốt cháy giai đoạn, phải có cái đầu lạnh, trái tim nóng, bản lĩnh, kiên định trong quá trình thực hiện.

Vân Phi