Bình Phước: Bồi dưỡng hoạt động HĐND các cấp năm 2019

22:36 | 12/10/2019

Thường trực HĐND tỉnh vừa phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử của Ban Công tác đại biểu thuộc UBTVQH tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu HĐND và Thường trực HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh. Hội nghị đã được các chuyên gia, người từng kinh qua và đảm nhiệm các vị trí quan trọng cùng với sự tâm huyết trong hoạt động của HĐND trình bày, trao đổi về các chuyên đề: Kỹ năng tổ chức phiên giải trình của Thường trực HĐND; kỹ năng giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị giám sát của HĐND, các Ban và đại biểu HĐND; kỹ năng quyết định dự toán ngân sách Nhà nước tại địa phương; kỹ năng giám sát việc thực hiện Luật Đất đai và quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất của HĐND. Đồng thời, cung cấp thêm nhiều thông tin bổ ích, những tình huống cụ thể, sinh động, cách xử lý linh hoạt, đặc biệt là những “kỹ năng mềm” liên quan đến hoạt động thực tiễn của đại biểu HĐND.

Các đại biểu HĐND đã có những băn khoăn, phản hồi, thắc mắc về kỹ năng hoạt động cũng như tâm tư của người đại biểu dân cử trong xử lý những tình huống thực tế. Như vướng mắc trong việc giải ngân vốn đầu tư các dự án, giải quyết vấn đề đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND và các cơ quan, đơn vị liên quan; vấn đề tái giám sát, hậu giám sát.

NGUYỄN MẠNH