Bắc Kạn: Phân công rõ trách nhiệm đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri

23:25 | 11/10/2019

Tại Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ 6 vừa qua, nhiều kinh nghiệm, giải pháp đã được trao đổi, chia sẻ nhằm đổi mới công tác TXCT, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Đó là: Tăng cường phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN cùng cấp và các cơ quan hữu quan; tăng cường hoạt động giám sát, Thường trực HĐND các cấp lựa chọn những kiến nghị, đơn thư chưa được giải quyết hoặc đã được giải quyết nhưng chưa dứt điểm hoặc những kiến nghị, đơn thư đã được cơ quan có thẩm quyền hứa giải quyết trong thời gian nhất định để giám sát; phân công rõ trách nhiệm trong việc theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và đơn thư của công dân. Có hình thức phù hợp về việc thông tin kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri, kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân để nhân dân biết và cũng là cơ sở để cử tri giám sát việc giải quyết của các cơ quan chức năng.

NGUYỄN VÂN