PVN nộp ngân sách đạt 68,1% kế hoạch năm

08:39 | 07/09/2019
Tính đến hết tháng 7.2019, nộp ngân sách nhà nước toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đạt 59,6 nghìn tỷ đồng, bằng 68,1%.

Theo PVN, trong 7 tháng năm 2019, PVN phải thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động, thị trường dầu khí diễn biến khó lường, căng thẳng thương mại cũng như biến động địa chính trị tại nhiều khu vực tác động tiêu cực đến bức tranh kinh tế toàn cầu cũng như trong nước. Tuy nhiên, với tinh thần, quyết tâm cao nhất, chủ động trong việc xây dựng và đề ra các giải pháp thực hiện, với sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Đảng ủy, HĐTV và Ban Tổng giám đốc Tập đoàn, sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng vượt khó của toàn thể người lao động dầu khí, PVN tiếp tục hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong tháng 7 và 7 tháng năm 2019.


Nhà máy Đạm Phú Mỹ về đêm Nguồn: ITN

Đặc biệt, đợt sinh hoạt chính trị cao điểm kỷ niệm 60 năm ngành dầu khí Việt Nam thực hiện ý nguyện của Bác Hồ (23.7.1959 - 23.7.2019) đã diễn ra sôi nổi, rộng khắp từ Tập đoàn đến các đơn vị, mang lại không khí phấn khởi và khơi gợi niềm tự hào của người lao động dầu khí tiếp tục phát huy truyền thống của “Những người đi tìm lửa”, qua đó góp phần vào việc Tập đoàn đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; trong đó có chỉ tiêu vượt trên 13% kế hoạch đề ra.

Cụ thể, sản xuất đạm 7 tháng năm 2019 đạt 850,4 nghìn tấn, vượt 10% kế hoạch; sản xuất điện 7 tháng đạt 13,24 tỷ kWh, vượt 2,3% kế hoạch. Tổng doanh thu của toàn Tập đoàn 7 tháng ước đạt 432,7 nghìn tỷ đồng, vượt 11,8% kế hoạch 7 tháng và bằng 70,7% kế hoạch năm; nộp ngân sách nhà nước toàn Tập đoàn 7 tháng ước đạt 59,6 nghìn tỷ đồng, vượt 7% so với kế hoạch 7 tháng và bằng 68,1% kế hoạch năm.

Các dự án đầu tư của Tập đoàn và các đơn vị thành viên được kiểm soát chặt chẽ. Tập đoàn thường xuyên báo cáo cấp trên tiến độ, những khó khăn, vướng mắc để kịp thời có giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ Tập đoàn thực hiện; công tác an sinh xã hội được triển khai thực hiện theo cam kết.

A. Sơn