Hòa Bình: Thông qua các nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 10

23:53 | 14/08/2019
Ngày 14.8, HĐND tỉnh Hòa Bình Khóa XVI đã tổ chức Kỳ họp thứ 10 (bất thường). Kỳ họp đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng; đồng thời miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh UBND tỉnh theo quy định.

Toàn cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, sau khi nghe tờ trình của UBND tỉnh, các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh đã tham gia thảo luận và đưa ra nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo nghị quyết. Theo đó, HĐND tỉnh đã xem xét, quyết định 11 nghị quyết về các vấn đề: Nghị quyết về việc thông qua chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Nghị quyết chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng đường dây 500/220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín (đoạn thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy); phương án phân bổ nguồn vốn dự phòng trung hạn và nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; quyết định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2019 - 2020 trên địa bàn… Việc thông qua các nghị quyết là sự tiếp tục thể chế các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, BCH Đảng bộ tỉnh nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của các cấp, các ngành theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác quản lý nhà nước, huy động nguồn lực phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đăng Ninh khẳng định, mặc dù kỳ họp chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng nhờ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các đại biểu HĐND tỉnh đã đưa ra được nhiều ý kiến xác đáng, sát thực tế, phát huy trí tuệ tập thể, góp phần xây dựng các nghị quyết đạt chất lượng cao hơn. Đồng thời đề nghị, UBND tỉnh, các cấp, ngành có kế hoạch triển khai cụ thể, thực hiện hiệu quả các nghị quyết của kỳ họp; các đại biểu HĐND tỉnh kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; tích cực, chủ động nghiên cứu, nắm bắt thực tiễn đời sống để kịp thời phản ánh, kiến nghị với HĐND, UBND và các cơ quan hữu quan nhằm thực hiện hiệu quả các nghị quyết của kỳ họp.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã miễn nhiệm chức danh Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Hòa Bình đối với ông Bùi Văn Thắng do nghỉ hưu theo chế độ; đồng thời, bầu bổ sung chức danh Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Bùi Đức Hậu, với số phiếu đồng ý đạt 100% các đại biểu có mặt.

Tin và ảnh: TRẦN TÂM