Sửa đổi Luật Đất đai phải giải quyết bài toán về kinh tế đất đai

00:08 | 09/08/2019
Đó là một trong những ý kiến được đề xuất tại Hội thảo Những định hướng sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai về kinh tế đất, giá đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức chiều ngày 8.8, tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, sau 6 năm thi hành Luật Đất đai năm 2013 cho thấy vẫn còn những vướng mắc trong quá trình thực hiện, tình trạng khiếu kiện liên quan đến đất đai vấn chiếm tỷ lệ cao. Một trong những nguyên nhân là do, hệ thống chính sách pháp luật chưa thật hoàn thiện, vẫn còn chồng chéo và nguyên nhân cốt lõi dẫn đến khiếu kiện về đất đai chính là vấn đề tài chính, kinh tế đất đai chưa được giải quyết triệt để… Để khắc phục tình trạng này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra nội dung cơ bản dự kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai về kinh tế và giá đất.

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Lê Thanh Khuyến, mục đích của việc sửa đổi Luật Đất đai lần này nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; bảo đảm sử dụng đất đai hiệu quả, tiết kiệm và bền vững. Đồng thời, tăng nguồn thu từ đất đai; giảm khiếu kiện. Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất: Về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, sửa đổi Khoản 2, Điều 77 theo hướng giao Chính phủ quy định chi tiết về điều kiện bồi thường đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp ổn định trước ngày 1.7.2004 nhưng không có giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Về giá đất, bổ sung quy định về việc đăng ký giá đất vào Điều 95, Luật Đất đai nhằm từng bước thiết lập cơ sở dữ liệu về giá đất…

Tại hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng, để giảm thiểu tình trạng khiếu kiện liên quan đến đất đai, đồng thời góp phần mang lại hiệu quả từ nguồn lực đất đai, việc sửa đổi lần này cần tính đến việc giải quyết cái “gốc” là vấn đề tài chính - kinh tế đất đai, từ đó tạo hệ thống quản trị đất đai tốt. Khi có một hệ thống quản trị tốt thì nguồn lực của đất đai sẽ rất lớn.

Tin và ảnh: Bảo Hân