Xác định thẩm quyền phê duyệt phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa

22:48 | 07/08/2019
Sáng 7.8, tại Hà Nội, Cục Kinh tế phát triển quỹ đất thuộc Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị về dự thảo Thông tư quy định về phương án sử dụng đất của doanh nghiệp cổ phần hóa.

Đại diện Tổng cục Quản lý đất đai cho biết, đã làm việc với các Sở Tài nguyên và Môi trường của TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và tỉnh Khánh Hòa nhằm đánh giá phương án sắp xếp, phương án sử dụng đất bởi đây là điều kiện tiên quyết cổ phần hóa doanh nghiệp. Do vậy, trong dự thảo Thông tư sẽ cụ thể hóa trách nhiệm, thẩm quyền phê duyệt phương án sử dụng đất của doanh nghiệp cổ phần hóa…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất đối với phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Theo đó, khi thực hiện phê duyệt phương án sử dụng đất của doanh nghiệp cổ phần hóa, Nhà nước phải rà soát và quyết định thu hồi những diện tích đất doanh nghiệp sử dụng chưa phù hợp và không đúng quy hoạch; những diện tích đất mà doanh nghiệp cổ phần hóa được tiếp tục sử dụng đã được tính toán, hướng dẫn bảo đảm phù hợp với pháp luật đất đai hiện hành. Nếu là đất giao (chỉ áp dụng khi doanh nghiệp sử dụng vào mục đích xây dựng nhà để bán và xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê) thì phải xác định lại giá đất để xác định giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa gắn với giá thị trường. Trong trường hợp là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm thì phải xác định lại là giá đất cụ thể và nộp tiền thuê đất như các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Đối với trường hợp đã có phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước đã được phê duyệt theo quy định tại Nghị định 167/2017, yêu cầu phải bảo đảm sự phù hợp của phương án sử dụng đất với phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước. Trong đó giấy tờ pháp lý đối với đất đề nghị giữ lại của doanh nghiệp cổ phần hóa cần nêu cụ thể giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, loại đất, thời hạn sử dụng, hình thức sử dụng đối với diện tích từng loại đất theo từng thửa đất; làm rõ diện tích đất đang sử dụng đúng mục đích, diện tích đất sử dụng không đúng mục đích, diện tích đất không sử dụng... và có giải pháp tổ chức thực hiện phương án sử dụng đất.

Mạnh Duy