Hội nghị toàn quốc triển khai Luật Quy hoạch

23:53 | 15/07/2019
Sáng 15.7, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình triển khai thi hành Luật Quy hoạch. Luật Quy hoạch được QH thông qua tháng 11.2017 và có hiệu lực từ 1.1.2019. Sau khi QH thông qua Luật, ngày 5.2.2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện.

Theo Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chính phủ đã trình QH, UBTVQH ban hành 2 luật và 1 pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 52 luật, pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch; đồng thời ban hành Nghị định 37 ngày 7.5.2019 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch và Nghị định số 41, Nghị định số 53, Nghị định số 56 hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch. Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 08 ngày 17.5.2019 hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 113 ngày 15.11.2018 quy định về giá trong hoạt động quy hoạch.

Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có những vướng mắc, khó khăn do việc chậm ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch và còn có cách hiểu chưa thống nhất về một số quy định của Luật, vì vậy, việc triển khai thực hiện của các bộ, ngành, địa phương còn nhiều lúng túng, nhất là việc triển khai lập các quy hoạch cho thời kỳ 2021 - 2030 chưa đáp ứng được tiến độ theo yêu cầu. Việc bãi bỏ các quy hoạch sản phẩm còn chậm so với thời hạn 31.12.2018 tại Luật Quy hoạch, đã gây khó khăn cho các hoạt động sản xuất, đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp, người dân và cản trở việc huy động nguồn lực của xã hội cho đầu tư phát triển…


Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại buổi làm việc
Ảnh: Nhật Bắc

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu thực hiện nghiêm Luật Quy hoạch, nhưng phải bảo đảm dòng chảy liên tục của quá trình phát triển, không để vướng mắc như vừa qua. Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp các bộ, ngành sớm trình Chính phủ để trình UBTVQH hướng dẫn một số điều liên quan Luật Quy hoạch. Trình tự lập quy hoạch theo hướng phải thực hiện đồng bộ, đồng thời, song song, không máy móc, trong năm 2020, phải cơ bản xong để phê duyệt. Về điều chỉnh cục bộ quy hoạch trong thời kỳ từ nay đến năm 2020, đề nghị UBTVQH theo hướng cho phép cơ quan có thẩm quyền quyết định thực hiện các dự án đầu tư cấp thiết cho phát triển kinh tế - xã hội, sau đó cập nhật vào Quy hoạch mới. Với các quy hoạch đã lập, đã tổ chức thẩm định nhưng chưa phê duyệt như kiến nghị của một số địa phương, sẽ kiến nghị UBTVQH cho phép phê duyệt theo Luật Quy hoạch mới, nhưng không hồi tố các thủ tục trước đây.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương soạn thảo, trình Chính phủ các nghị định, thông tư hướng dẫn Luật Quy hoạch; đồng thời, tiến hành lập các quy hoạch ngành quốc gia. Cùng với đó, các bộ, ngành sớm rà soát, ban hành Danh mục các quy hoạch sản phẩm hết hiệu lực theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của các bộ trong tháng 7.2019. 

H. Lan