Hà Tĩnh: Xử lý nghiêm vi phạm hành lang an toàn hồ đập

23:15 | 16/06/2019
Kết quả giám sát chuyên đề về công tác quy hoạch, đầu tư, quản lý công trình đê điều, hồ đập giai đoạn 2016 - 2019 tại huyện Nghi Xuân của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cho thấy: Giai đoạn 2016 - 2019, huyện quản lý 6 công trình đê điều, hồ đập. Đến nay, có 4 công trình đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng; 1 công trình đang thi công dở dang và 1 công trình chuẩn bị thi công.

Từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra 6 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đê điều. Qua kiểm tra, huyện đã yêu cầu tháo dỡ 4 trường hợp vi phạm về xây dựng công trình, nhà ở trên hành lang và công trình đê điều, 2 trường hợp khai thác cát ở lòng sông; xử phạt hành chính với số tiền 25 triệu đồng...

Đoàn giám sát đề nghị huyện rà soát, xem xét lại các công trình, sắp xếp thứ tự ưu tiên, nhất là các công trình cấp bách để đầu tư nâng cấp bảo đảm an toàn và phát huy hiệu quả các công trình thủy lợi; đánh giá lại chất lượng các công trình, phân cấp quản lý cụ thể, xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để nâng cao hiệu quả quản lý. Đồng thời, thường xuyên quan tâm bảo trì, duy tu và bảo đảm vệ sinh môi trường ở các đê điều, hồ đập; đẩy nhanh triển khai thực hiện các tuyến đê đã được phê duyệt và nghiêm túc xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn hồ đập.

LÊ TRANG