An Giang: Bầu bổ sung Chủ tịch UBND tỉnh

00:37 | 29/05/2019

HĐND tỉnh vừa tổ chức Kỳ họp thứ 10 (họp bất thường) để miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Vương Bình Thạnh do nghỉ hưu theo chế độ; bầu bổ sung Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình với 65/70 phiếu bầu, đạt 92,85%. Đồng thời, HĐND tỉnh đã thông qua 2 nghị quyết về việc: Ủy thác nguồn vốn ngân sách tỉnh cho Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh phục vụ cho vay Chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; phê duyệt số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn năm 2019.

Trên cương vị mới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình khẳng định, thời gian tới UBND tỉnh sẽ tập trung vào 5 mục tiêu: Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020; tháo bỏ những rào cản làm cản trở sự phát triển của tỉnh, của doanh nghiệp và xây dựng môi trường kinh doanh bình đẳng, đổi mới, sáng tạo; tập trung CCHC gắn với xây dựng chính quyền điện tử; đẩy mạnh phát triển xã hội ngày càng văn minh, tiến bộ; xây dựng hình ảnh và con người An Giang luôn khát vọng vươn lên, đưa An Giang tiếp tục tiến lên phía trước, không để tụt hậu so các địa phương trong khu vực và cả nước.

VŨ CHÂU