Phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp

Cần “bệ đỡ” từ chính sách

08:15 | 24/05/2019
Theo quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, sẽ phát triển tỷ lệ nhân lực qua đào tạo khối ngành nông, lâm, ngư nghiệp tăng từ 15,5% (năm 2010) lên khoảng 50% (năm 2020). Tuy nhiên, dự báo đến năm 2020, nguồn nhân lực khối ngành này sẽ thiếu khoảng 3,2 triệu lao động qua đào tạo. Thực tế, lao động nông nghiệp Việt Nam đang ở độ tuổi cao, thiếu lao động trẻ, nhất là lao động có trình độ tay nghề, công nhân kỹ thuật bậc cao...

Cầu lớn hơn cung

Là đất nước nông nghiệp nhưng theo đánh giá của nhiều chuyên gia, đa số nguồn nhân lực trong nông nghiệp (với tỷ trọng khoảng 46%) chưa đáp ứng được yêu cầu của việc ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ mới. Đáng chú ý, chất lượng nguồn nhân lực nông nghiệp phần lớn là phổ thông, sản xuất theo kinh nghiệm. Vì vậy, phần lớn lực lượng lao động làm theo thời vụ không đáp ứng được nhu cầu trước sự thay đổi nền nông nghiệp 4.0.

Là trường top đầu về đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp có chất lượng để tạo đầu ra cho sinh viên khi tốt nghiệp nhiều năm nay, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đều tổ chức Ngày hội việc làm nhằm tăng cường gắn kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp. Theo đó, trong năm  2018 có 58 doanh nghiệp về tuyển dụng với 2.500 chỉ tiêu và 5 doanh nghiệp tuyến dụng không giới hạn. Từ đầu năm 2019 đến nay, đã có 70 doanh nghiệp tuyển dụng việc làm trong nhiều lĩnh vực với hơn 4.000 chỉ tiêu và 5 đơn vị tuyển dụng với số lượng không hạn chế. Đối tượng các doanh nghiệp tuyển dụng hướng đến là sinh viên đã có bằng tốt nghiệp; đã có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; đã hoàn thành bảo vệ khóa luận tốt nghiệp hoặc chuẩn bị bảo vệ khóa luận. Những con số này cho thấy, cơ hội việc làm của sinh viên nông nghiệp hiện nay rất rộng mở.

Tuy nhiên, theo Phó Hiệu trưởng Học viện Nông nghiệp Việt Nam Phạm Văn Cường, những định kiến của xã hội về việc chọn ngành nghề khiến ngành nông nghiệp gặp nhiều khó khăn trong tuyển dụng. Chính tâm lý nghề nông là sản xuất theo kinh nghiệm nên hiện nay dù nhu cầu của doanh nghiệp rất lớn nhưng không đáp ứng được. Trong khi đó, hiện nay tồn tại thực trạng nguồn lao động nông nghiệp (chủ yếu là lao động phổ thông) thu nhập bấp bênh và dễ bị rơi vào thất nghiệp.

Thực tế, thống kê về tình hình lao động quý I.2019 của Tổng cục Thống kê cho biết, lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm trong quý I.2019 ước tính là 54,3 triệu người, giảm 208,3 nghìn người so với quý trước, tăng 329,2 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Điều đáng lưu ý, tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi quý I.2019 ước là 1,21%, tăng 0,1 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Đa phần những người thiếu việc làm hiện làm việc trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản (chiếm 71,1% trong tổng số người thiếu việc làm). Tỷ lệ người lao động thiếu việc làm trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là 2,4%, cao gấp 6 lần tỷ lệ thiếu việc làm của người lao động làm việc trong khu vực dịch vụ và khu vực công nghiệp và xây dựng.

Đầu tư thỏa đáng cho đào tạo

Hiện nay, nền nông nghiệp 4.0 đòi hỏi đội ngũ lao động có trình độ tay nghề cao, thành thạo việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật… mới tạo được hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, thực tế cho thấy trình độ chuyên môn của lao động khu vực nông thôn còn thấp, hệ thống đào tạo nghề lạc hậu, chưa đáp ứng yêu cầu. Nói về những khó khăn trong tuyển dụng nguồn nhân lực nông nghiệp, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giống cây trồng Thái Bình Trần Mạnh Báo cho biết, công ty sẵn sàng trả lương lên đến 1.000 USD/tháng cho nhân lực về công nghệ gen tuy nhiên để tìm nguồn nhân lực này hiện không dễ. Trên thực tế, Việt Nam hiện có 54 cơ sở đào tạo có liên quan các ngành nông nghiệp, tốt nghiệp hàng vạn cử nhân. Nhưng so với cầu về số lượng qua đào tạo chưa đáp ứng được, đặc biệt là chất lượng chưa đảm bảo, có đến 25% số cử nhân được đào tạo lĩnh vực nông nghiệp thất nghiệp phải chuyển nghề.

Bàn về giải pháp thúc đẩy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông nghiệp chất lượng cao, tại Tọa đàm “Gắn kết cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp để phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp trình độ cao” mới đây, nhiều đại biểu cho rằng, lao động nông nghiệp đang ở độ tuổi cao và thiếu lao động có trình độ tay nghề, công nhân kỹ thuật bậc cao. Trong khi đó, thực tế một số ngành nông nghiệp chưa thực sự thu hút được người học, tuyển sinh gặp khó khăn. Điều này cho thấy, việc đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao để phát triển nền nông nghiệp, nông thôn là yêu cầu cấp bách. Theo đó, Nhà nước cần có chính sách và chương trình đầu tư thỏa đáng cho đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nông nghiệp. Bên cạnh đó, Chính phủ cần có chương trình cụ thể để đưa việc đào tạo, nâng cao năng lực, kiến thức khởi nghiệp vào hệ thống các trường nông, lâm, ngư nghiệp và các cơ sở giáo dục có liên quan để thúc đẩy khởi nghiệp nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và Chương trình mỗi xã một sản phẩm...

Bảo Anh