Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ quốc”

21:44 | 08/05/2019
Chiều ngày 8.5, tại Hà Nội, Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19.5.1959 – 19.5.2019), Ban Bí thư Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Đăk Nông tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ quốc” dưới sự chủ trì của Đại tá Lê Xuân Sang – Phó cục trưởng cục Tuyên huấn.

Để khẳng định và làm rõ quyết định đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lãnh đạo, chỉ đạo mở con đường chiến lược chi viện sức người, sức của từ hậu phương miền Bắc cho chiến trường miền Nam. Nhằm tôn vinh, tri ân công lao, cống hiến của quân và dân ta, nhất là những chiến công, đóng góp to lớn của Bộ đội Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Thông qua hội thảo khoa học nhằm giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng và nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, ra sức thi đua, góp phần phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, ra sức thi đua, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu tại hội thảo, Phó viện trưởng Viện lịch sử quân sự Việt Nam - Đại tá Trương Mai Hương cho biết, đã có nhiều cuộc Hội thảo, công trình nghiên cứu của các tập thể, cá nhân trong và ngoài quân đội đề cập về tuyến vận tải chi viện chiến lược trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước với chủ đề, nội dung và phương pháp tiếp cận khác nhau. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu trước đây, cuộc hội thảo lần này sẽ cung cấp một số tư liệu, tương đối toàn diện về toàn bộ diễn biến quá trình xây dựng tổ chức thực hiện và bảo vệ Tuyến vận tải chiến lược đường Trường Sơn. Gồm các bài nghiên cứu, đánh giá, phân tích và làm rõ về Tuyến vận tải chi viện chiến lược đường Trường Sơn là thành công đặc biệt xuất sắc của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lãnh đạo, chỉ đạo Cách mạng miền Nam, là kết quả tất yếu của sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân, giữa quyết định chuyển hướng chỉ đạo chiến lược đúng đắn, kịp thời trong những thời điểm cụ thể.

Hội thảo là một trong những hoạt động quan trọng, thiết thực hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn. Những bài học về sự lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược của Đảng, về nghệ thuật phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc với sức mạnh thời đại… sẽ góp phần vận dụng hiệu quả vào hoạt động xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới.

Nguyễn Thúy