Chính sách và cuộc sống

Nói đi đôi với làm!

08:05 | 13/04/2019
Đất nước chuyển động, nhưng vẫn chưa được như kỳ vọng. Vẫn còn tình trạng các bộ, ngành cho đến chính quyền các tỉnh, thành “đẩy” việc lên Chính phủ, đặt lên bàn Thủ tướng cả những việc có đủ thẩm quyền xử lý, giải quyết. Cứ nói việc gì cũng lắng nghe, cũng tham khảo ý kiến người dân và doanh nghiệp; cứ nói 90 - 99% dân tán thành, ủng hộ, nhưng vì sao doanh nghiệp và người dân vẫn phải kêu ca về những quy định tréo ngoe, những chính sách không trúng thực tiễn?

Điều đang cản trở đến dòng chảy kinh tế đất nước, nhiều khi lại từ chỉ đạo vĩ mô. Nói gì khi những vụ việc nóng xảy ra, Chính phủ chỉ thị thì các bộ, ngành, chính quyền mới vào cuộc, còn không cứ ngó lơ như việc của ai? Đã đến lúc phải soi lại vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các lĩnh vực được giao. Đã đến lúc phải nhìn lại cung cách làm việc của các “công bộc” đã thật sự trách nhiệm với việc được giao chưa?

Câu chuyện rất nóng là các dự án BT (chuyển giao) đang bị nghẽn trong việc thanh toán làm cho các chủ đầu tư nản lòng. Cũng bởi những lỗ hổng trong các dự án BT gây ra thất thoát quá lớn, nên Bộ Tài chính phải dừng lại tìm giải pháp tháo gỡ. Cũng bởi cái sự dừng lại quá dài, quá lâu nên gây ngừng trệ bao dự án từ vốn ngân sách, từ vốn vay của các đối tác nước ngoài.

 Phải thừa nhận Bộ Tài chính ban hành văn bản tạm dừng dùng tài sản công - đất đai để thanh toán cho các dự án BT để rà soát là cần thiết. Nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp thì không thể không nói đến trách nhiệm quản lý nhà nước của bộ. Chậm từ vĩ mô, nghẽn từ vĩ mô để doanh nghiệp và người dân phải chờ đợi quá lâu thì trách nhiệm của “tư lệnh” các bộ, ngành thế nào?

Chính phủ nói bứt phá, nhưng văn bản pháp luật của bộ, ngành chậm ban hành đang là rào cản với các doanh nghiệp, các chủ đầu tư. Không biết đến bao giờ Bộ Tài chính mới hoàn tất dự thảo nghị định về sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư BT? Còn chờ, còn nghẽn, còn đợi thông tư, nghị định, ai thấu hết cho các nhà đầu tư? Quá sốt ruột, Thủ tướng Chính phủ phải đốc thúc, yêu cầu Bộ Tài chính nhanh chóng hoàn thiện dự thảo nghị định để Chính phủ ban hành theo hướng sát với thực tiễn, không thể để đình trệ kéo dài. Không thể để tài sản nhà nước thất thoát theo kiểu đổi đất lấy hạ tầng. Dứt khoát dự thảo nghị định phải sát thực tiễn theo nguyên tắc thị trường, minh bạch, bảo đảm mọi loại hình doanh nghiệp đều có thể tham gia các dự án BT. Phải tính đến cả phương thức cần xây dựng quy định về đầu tư BT theo hướng nhà đầu tư bỏ tiền làm dự án BT trước, sau đó Nhà nước giải phóng mặt bằng, bán đấu giá quyền sử dụng đất lấy tiền đó thanh toán trả lại cho các nhà đầu tư BT. Đó chính là cách làm triệt để khắc phục tình trạng chênh lệch giá đất từ hình thức giao đất chỉ định không qua đấu thầu dẫn đến tình trạng giá trị sử dụng đất lớn hơn giá trị dự án BT nhiều lần.

Như vậy, vấn đề còn lại là sự vào cuộc của bộ quản lý và sự chung tay của các bộ, ngành khác có liên quan. Nói là làm, nói đi đôi với làm chứ không thể nói xong để đó. Thực tiễn đang rất nóng bỏng, cần sự bứt phá từ tư duy của các bộ, ngành trong xây dựng, kiến tạo chính sách! Phải kiểm soát cho được chi phí thực tế của các dự án BT. Hơn thế là phải định rõ dự án nào được đầu tư theo hình thức BT chứ không thể dự án nào cũng đổi đất lấy công trình theo cách chỉ định thầu không qua đấu giá!

Hà Phương