Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp mặt đại diện Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

18:53 | 10/04/2019
Sáng 10.4, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt thân mật đại diện Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam để lắng nghe phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch Nước, Văn phòng Tổng Bí thư...

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã báo cáo những kết quả nổi bật trong công tác Mặt trận năm 2018, một số trọng tâm công tác năm 2019 và phản ánh tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.

Năm 2018, Ủy ban MTTQ các cấp đã tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các chương trình hành động của MTTQ Việt Nam Khóa VIII, hướng về cơ sở, phát huy dân chủ để vận động, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, nhiệm vụ năm 2018 của mỗi địa phương và cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp mặt đại diện Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Ảnh: Trí Dũng

Công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân có nhiều đổi mới, việc tập hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân phản ánh đến các cơ quan Đảng, Nhà nước được thực hiện hiệu quả hơn, qua đó thẳng thắn kiến nghị với Đảng, Nhà nước những vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc. MTTQ Việt Nam đã tổng hợp 6.943 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước báo cáo tại Kỳ họp thứ Năm và thứ Sáu, QH Khóa XIV.

Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện dân chủ tiếp tục có chuyển biến tích cực. Hoạt động đối ngoại nhân dân của MTTQ Việt Nam ngày càng chủ động, đóng góp tích cực cho tình đoàn kết hữu nghị quốc tế, góp phần cùng với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế…

Năm 2019, Ủy ban MTTQ các cấp chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội MTTQ các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ lần thứ IX vào tháng 9.2019. Công tác Mặt trận ưu tiên triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như: Chú trọng nắm bắt, phản ánh tình hình nhân dân, tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh trong nhân dân; đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước để thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng các hoạt động giám sát, phản biện xã hội … 

Tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã chân thành lắng nghe, ghi nhận, tiếp thu các ý kiến tâm huyết, thẳng thắn của các thành viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, qua đó nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.

Kiến nghị với Đảng và Nhà nước, có đại biểu cho rằng, cần quan tâm hơn nữa đến nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hóa, vì đây là nền tảng tinh thần của xã hội, một trong ba trụ cột để phát triển bền vững đất nước. Cùng với phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, cần chăm lo phát triển văn hóa, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo đảm định hướng XHCN. Đồng thời, cần quan tâm giải quyết tốt mối quan hệ giữa bảo đảm tập trung dân chủ với phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, không để thành tích là của mình, còn khó khăn, mất mát dồn cho tập thể.

Nhiều ý kiến nêu rõ, dư luận nhân dân đồng tình, đánh giá cao những kết quả của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng do Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát động, đã gây được tiếng vang lớn, có tác dụng răn đe, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực. Đại biểu đề nghị cần xây dựng và hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, bảo đảm đúng với tinh thần Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước đã nói, đó là “nhốt quyền lực vào trong lồng cơ chế, pháp luật”, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong bộ máy nhà nước. Cụ thể là cần tiếp tục thể chế hóa các quy định của Hiến pháp 2013, nhất là quy định liên quan đến các hình thức dân chủ trực tiếp, thành pháp luật; xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, để nhân dân giám sát, kiểm soát quyền lực nhà nước, phát huy dân chủ thông qua tổ chức xã hội nghề nghiệp…

Ý kiến tại cuộc gặp mặt cũng cho thấy, theo kết quả phân tích từ hàng vạn doanh nghiệp, tình trạng sách nhiễu đã giảm. Chỉ số CPI tăng lên, cho thấy chính quyền các địa phương năng động hơn. Trên 90% số doanh nghiệp tiếp tục duy trì và mở rộng kinh doanh. Tăng trưởng kinh tế đạt tốc độ cao. Những kết quả này cho thấy, đấu tranh phòng, chống tham nhũng không phải chỉ là yêu cầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, mà chính là góp phần đắc lực vào việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Giảm, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực chính là thúc đẩy tăng trưởng. Nói cách khác, chống tham nhũng và cải cách thể chế cần song hành, là hai “đường ray” để đưa “con tàu” kinh tế Việt Nam tiếp tục đi lên.

Các đại biểu cũng đề cập một số vấn đề cụ thể nhằm tiếp tục phát huy nguồn lực của kiều bào, củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tuyên truyền, giáo dục, vận động để thế hệ trẻ là người Việt Nam ở nước ngoài có ý thức giữ gìn truyền thống của dân tộc, có điều kiện học tiếng Việt, luôn hướng về nguồn cội, là cầu nối hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với các nước…

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã thông tin về những dấu ấn nổi bật thời gian qua của tình hình đất nước; khẳng định những thành tựu đạt được sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc Đổi mới là hết sức to lớn, có ý nghĩa lịch sử, thế và lực của đất nước tăng cao, tuy vậy, không được chủ quan, thỏa mãn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước nêu rõ, bài học đầu tiên là phải đoàn kết, thống nhất, cả hệ thống chính trị vào cuộc, lòng dân -  ý Đảng gặp nhau. Trong đó, vai trò của MTTQ Việt Nam là hết sức quan trọng. Điều mừng là MTTQ các cấp hoạt động ngày càng nền nếp, bài bản, hiệu quả, thiết thực hơn, là nơi thu hút tinh hoa trí tuệ, đoàn kết tập hợp nhân tài của đất nước, vận động toàn dân tham gia các phong trào hành động, thi đua yêu nước.

Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/Thành công, thành công, đại thành công”, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước nhấn mạnh vai trò quan trọng của MTTQ Việt Nam trong việc tăng cường đoàn kết thống nhất, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc - đoàn kết trong nước, đoàn kết quốc tế, tranh thủ tối đa sự ủng hộ, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ của các nước trên thế giới, với tinh thần Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế.

  Ảnh: Trí Dũng

Về công tác phòng, chống tham nhũng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước một lần nữa nhấn mạnh: Xây là cơ bản, chống là quan trọng; xây cũng là để chống mà chống chính là để xây, để cảnh tỉnh, cảnh báo, ngăn ngừa, răn đe, những ai đã trót nhúng chàm thì phải gột rửa. Thực tế, Trung ương đang “vừa chống vừa xây”, thông qua việc xây dựng hàng loạt các cơ chế, quy chế, quy định về nêu gương, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; chống chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, tranh thủ quan hệ thân quen, lợi ích nhóm...

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước khẳng định sự cần thiết của việc phải có cơ chế kiểm soát quyền lực thật tốt, phải “nhốt quyền lực vào trong lồng cơ chế, luật pháp, kiểm tra ngang, kiểm tra dọc, từ trên xuống, từ dưới lên, nhân dân giám sát, từng đoàn thể phải có cơ chế kiểm tra, giám sát để chống lạm quyền.

Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, văn hóa nền tảng tinh thần của xã hội, quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu. Nhấn mạnh điều này, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước thẳng thắn: Không thể để đạo đức xuống cấp, không ham tăng trưởng, chạy theo kinh tế, càng kinh tế thị trường càng phải chăm lo giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng văn hóa, giữ gìn đạo đức, đó là bản chất xã hội chủ nghĩa của chế độ. Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước khẳng định nhất quán tư tưởng đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, đổi mới nhưng không đổi màu, kiên định Cương lĩnh, đường lối của Đảng. Kinh tế nhà nước là chủ đạo, kinh tế tư nhân là động lực quan trọng…

Về vấn đề Biển Đông, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước nhấn mạnh, cần tiếp tục nắm vững quan điểm, đường lối chiến lược lâu dài của Đảng và Nhà nước. Đó là kiên định giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia, nhưng phải có phương pháp, cách làm hiệu quả, giữ vững sự ổn định để phát triển…

Thanh Tâm