Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc tại huyện Xín Mần và Quang Bình, Hà Giang

18:02 | 14/03/2019
Ngày 14.3, Đoàn giám sát của UBTVQH Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012 - 2018 đã có các cuộc làm việc tại hai huyện Xín Mần và Quang Bình, Hà Giang.

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh, Phó Trưởng đoàn giám sát chủ trì các cuộc làm việc.

Báo cáo với Đoàn giám sát, Chủ tịch UBND huyện Xín Mần Hoàng Nhị Sơn cho biết, Xín Mần là huyện vùng cao, có 4 xã có đường biên giới quốc gia giáp huyện Mã Quan, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc dài 31 km; địa hình núi cao phức tạp, bị chia cắt mạnh, độ dốc lớn, giao thông đi lại khó khăn ảnh hưởng đến việc giao lưu phát triển kinh tế cũng như sản xuất của nhân dân. Huyện có 19 dân tộc sống xen kẽ. 7 năm qua, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 46,82% năm 2012 xuống còn 44,02% năm 2018 (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều), thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của Nhà nước về y tế, giáo dục, dạy nghề, trợ giúp pháp lý cho các hộ nghèo, cận nghèo, đặc biệt là hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số.

Từ các chương trình, chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2012-2018 đã giúp tình hình phát triển KT-XH của các xã, thị trấn nói riêng, địa bàn huyện nói chung được nâng lên đáng kể, giảm bớt những khó khăn, đáp ứng nhu cầu cần thiết của các hộ nghèo, cận nghèo trong xã và của các thôn bản đặc biệt khó khăn.


Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn  giám sát với UBND huyện Quang Bình

Tuy nhiên, kết cấu hạ tầng trên địa bàn hiện đã được đầu tư nhưng chưa đồng bộ, nhiều tuyến giao thông nông thôn chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại và thông thương hàng hóa giữa các vùng. Chất lượng nguồn nhân lực được cải thiện nhưng chưa đáng kể. Tỷ lệ lao động qua đào tạo còn thấp. Đời sống nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số có cải thiện nhưng còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao so bình quân chung của cả tỉnh…

Thay mặt Đoàn giám sát, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh đánh giá cao những kết quả huyện Xín Mần đạt được trong thời gian qua. Có được kết quả giảm nghèo này là do chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, công tác tuyên truyền, huy động nguồn lực, xã hội hóa, góp phần đưa chính sách đi vào cuộc sống.

Để nâng cao hơn nữa công tác giảm nghèo, cũng như hoàn thiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo, Chủ nhiệm UB Nguyễn Thúy Anh đề nghị, huyện Xín Mần cần rà soát xem chính sách nào còn manh mún, trên cơ sở đó có kiến nghị tích hợp chính sách cho hiệu quả, không bị lãng phí nguồn lực. Hiện chúng ta có nhiều chính sách liên quan đến giảm nghèo, huyện cần quan tâm tới công tác thông tin tuyên truyền để người dân biết được các chính sách được thụ hưởng như thông tuyến bảo hiểm; quan tâm để giải quyết cho 38 thôn bản chưa có điện. Từ thực tế thực hiện, huyện cần rà soát việc thực hiện tiêu chí nghèo đa chiều có phù hợp không? Với nhận diện nghèo đa chiều như vậy, huyện có giải pháp ưu tiên nào để xóa nghèo trên địa bàn?

Tại huyện Quang Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện Phùng Viết Vinh cho biết, với sự hỗ trợ của Trung ương, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở trong việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh đối với công tác giảm nghèo và Chương trình Mục tiêu quốc gia, giảm nghèo bền vững được triển khai đồng bộ, kịp thời.


Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn giám sát với UBND huyện Xín Mần

Kết quả thực hiện từng hợp phần của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững kết hợp với bố trí lồng nghép, đa dạng hóa các nguồn lực và chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước, quản lý đầu tư công trong phân bổ, huy động và sử dụng nguồn lực được thực hiện bảo đảm thống nhất, công khai, minh bạch. Bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại, như nguồn ngân sách Trung ương, tỉnh giao hàng năm hạn hẹp, huy động nguồn lực tại địa phương còn nhiều khó khăn, do đó việc lồng ghép, phân bổ và giao vốn thực hiện các Chương trình, dự án chưa đáp ứng được nhu cầu. Kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn ở mức cao, tiềm ẩn nguy cơ tái nghèo…

Đánh giá cao những kết quả thực hiện chính sách giảm nghèo của huyện Quang Bình, các thành viên Đoàn giám sát đề nghị huyện làm rõ nguyên nhân đói nghèo của các hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đánh giá tính chính xác, kịp thời của việc rà soát các hộ nghèo, cận nghèo hàng năm; làm rõ kết quả thực hiện công trình duy tu, bảo dưỡng theo Chương trình 135. Trong thực hiện đánh nghèo đa chiều, huyện có vướng mắc gì không? Việc thực hiện các chương trình, việc phân bổ nguồn vốn hàng năm có sự cào bằng hay không?  Các thành viên cũng đề nghị huyện tích cực lồng ghép các chính sách, pháp luật về giảm nghèo gắn với đối tượng, địa bàn thụ hưởng nhằm tăng cơ hội tiếp cận chính sách...

Chiều cùng ngày, Đoàn giám sát đã làm việc với UBND xã Yên Thành, huyện Quang Bình về nội dung này.

Nhân dịp này, tại Xín Mần và Quang Bình, Đoàn giám sát đã trao cho mỗi huyện 50 phần quà trị giá 50 triệu đồng, giúp trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. 

Tin và ảnh: Hà An