Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với Kiểm toán Nhà nước

17:17 | 14/03/2019
Chiều 14.3, tại Nhà QH, Đoàn giám sát của QH về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018 đã làm việc với Kiểm toán Nhà nước.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Phó trưởng đoàn Thường trực Đoàn giám sát, chủ trì cuộc làm việc.

Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc; các thành viên Đoàn giám sát và chuyên gia…


Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh

Trình bày báo cáo, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa cho biết, từ năm 2016 đến nay, Kiểm toán Nhà nước đã tiến hành 48 cuộc kiểm toán có nội dung liên quan đến quản lý, sử dụng đất đô thị. Trong đó, riêng năm 2017 đã tổ chức kiểm toán chuyên đề quản lý, sử dụng đất khu đô thị trong giai đoạn 2013 - 2016 tại 10 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương và lồng ghép nội dung này trong thực hiện 33 cuộc kiểm toán ngân sách địa phương. Qua kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý 10.918 tỷ đồng, trong đó tăng thu, giảm chi NSNN 5.546 tỷ đồng, đồng thời kiến nghị các bộ, ngành có liên quan sửa đổi, bổ sung chính sách liên quan đến quản lý, sử dụng đất.


Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng cho biết, tuy kiến nghị kiểm toán với công tác quản lý, sử dụng đất trong một thời gian dài, nhưng tính đến cuối năm 2018, các đơn vị đã truy thu, thực hiện nộp NSNN bằng 30,01% tổng số kiến nghị tăng thu NSNN về đất khu đô thị giai đoạn 2016 - 2018 của Kiểm toán Nhà nước. Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương quan tâm tiếp thu, nghiên cứu các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước để hoàn thiện các cơ chế, chính sách có liên quan. Đặc biệt, trên cơ sở kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, ý kiến của các cơ quan, doanh nghiệp và thực tiễn yêu cầu quản lý, Chính phủ đã có văn bản yêu cầu tạm dừng thực hiện thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007 của Thủ tướng Chính phủ.


Toàn cảnh phiên họp

Tại cuộc làm việc, các thành viên Đoàn giám sát đã trao đổi về những tồn tại, hạn chế của quy định pháp luật và quá trình thực hiện định giá đất đô thị tại các địa phương; công tác xác định giá thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các dự án… Đồng thời, phân tích, đánh giá tổng quát về công tác quản lý, sử dụng đất khu đô thị tại các địa phương; các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về chỉnh sửa, bổ sung nhiều văn bản quy phạm pháp luật, văn bản cá biệt về quản lý, sử dụng đất…

Tin và ảnh: Phương Thủy