Kiên quyết điều chuyển, thay thế cán bộ để xảy ra tham nhũng

23:16 | 12/03/2019
Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của công an nhân dân (CAND) năm 2018, triển khai kế hoạch công tác năm 2019 tổ chức ngày 12.3 tại Hà Nội.

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của CAND năm 2018, Thanh tra Bộ Công an cho biết: Bộ đã tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí trong CAND và đấu tranh chống tội phạm tham nhũng. Nổi bật là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong lực lượng CAND về phòng chống tham nhũng được tăng cường, có chiều sâu và hiệu quả; tổ chức bộ máy trong CAND được sắp xếp, kiện toàn tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; công tác CCHC trong lực lượng CAND tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chú trọng những lĩnh vực nhạy cảm để phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng… Các đơn vị địa phương đã có nhiều giải pháp, biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác chiến đấu, phục vụ đời sống cán bộ, chiến sĩ và đạt được những kết quả nhất định, tiết kiệm trên 184 tỷ đồng. Năm 2018, có 477 lượt cán bộ, chiến sĩ liêm khiết không nhận hối lộ với số tiền 393.910.000 đồng. Công tác điều tra, xử lý tội phạm về kinh tế, tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực, phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước, được nhân dân đánh giá cao, dần khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”. Năm 2018, các cơ quan điều tra trong CAND đã thụ lý điều tra 454 vụ án, 949 bị can phạm tội về tham nhũng. Trong đó, khởi tố mới 298 vụ, 547 bị can.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của CAND năm 2018, đồng thời lưu ý, nhiệm vụ trọng tâm công tác trong năm 2019, Đảng ủy Công an Trung ương tập trung chỉ đạo xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; ổn định bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ theo mô hình tổ chức mới, bố trí trưởng công an xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự là công an chính quy, từng bước chính quy lực lượng công an xã; nghiêm túc xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong CAND khi để xảy ra tham nhũng trong đơn vị do mình quản lý, phụ trách; kiên quyết điều chuyển, thay thế những cán bộ lãnh đạo, chỉ huy để xảy ra tham nhũng, lãng phí ở đơn vị phụ trách, uy tín giảm sút, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Tin và ảnh: Bảo Hân