Các dự án đổi đất lấy hạ tầng sẽ là trọng tâm kiểm toán năm 2019

11:59 | 10/02/2019
Trong những vừa năm qua, Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện kiểm toán 35 dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), trong đó có các dự án thực hiện theo cơ chế đổi đất lấy hạ tầng. Theo Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành, năm 2019 Kiểm toán Nhà nước tiếp tục đưa nội dung kiểm toán các dự án đổi đất lấy hạ tầng là một trọng tâm trong kế hoạch.

Ảnh minh họa (Theo TTXVN) 

Kết quả kiểm toán 35 dự án BT thời gian qua, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính 7.453 tỷ đồng, trong đó có dự án tỷ lệ xử lý tài chính lên đến 27% tổng giá trị dự án được kiểm toán.

Năm 2019, Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện kiểm toán chuyên đề “Việc thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức BT” với quy mô và phạm vi rộng tại 4 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Thanh Hóa) và lồng ghép kiểm toán trong các cuộc kiểm toán ngân sách địa phương tại tất cả các tỉnh, thành phố được kiểm toán trong năm 2019.

Kiểm toán Nhà nước sẽ đánh giá toàn diện hơn việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao, sự cần thiết và lợi thế của việc thực hiện dự án theo hình thức BT so với các loại hình đầu tư khác. Đồng thời, Kiểm toán Nhà nước cũng đánh giá việc tuân thủ các quy định của Luật đất đai 2013 về sử dụng quỹ đất để tạo nguồn vốn thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện hợp đồng BT, việc chấp hành các quy định về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cho dự án.

Kiểm toán Nhà nước cũng kiến nghị Chính phủ cần phải hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư theo hình thức BT và việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư như: Sửa đổi, bổ sung các quy định về việc thanh toán đối với các dự án BT, cách tính lợi nhuận, tỷ suất lợi nhận nhà đầu tư, tỷ lệ vốn chủ sở hữu, vốn vay và tỷ lệ chi phí quản lý dự án… Đặc biệt, cần quy định trường hợp thanh toán bằng giá trị tài sản công (quỹ đất, trụ sở làm việc, tài sản kết cấu hạ tầng, tài sản công khác) nhằm đảm bảo nguyên tắc ngang giá và tính công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài sản công.

Theo Vietnamplus