Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội

17:56 | 09/01/2019
* Phó Bí thư Đảng đoàn QH, Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Chiều 9.1, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Cùng dự có: nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Đảng đoàn QH, nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn QH, Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng; các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn QH, Ủy viên UBTVQH...


Các đại biểu dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội

Trình bày báo cáo tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan VPQH Nguyễn Đức Thụ nêu rõ, năm 2018, Đảng ủy cơ quan VPQH đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, cơ quan, đơn vị; chủ động làm tốt việc tham mưu, nghiên cứu, tổng hợp, tổ chức phục vụ QH, UBTVQH, các cơ quan của QH trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Thường trực, Ban Thường trực, Đảng ủy cơ quan VPQH đã chủ động phối hợp tốt với Đảng đoàn QH, VPQH để triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết Đảng; chỉ đạo các Ban tham mưu của Đảng ủy cơ quan, các cấp ủy trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác tham mưu, nghiên cứu, tổng hợp, phục vụ các hoạt động của QH, UBTVQH, các cơ quan của QH, VPQH và ĐBQH, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ. Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, giữ gìn phẩm chất đạo đức, có lối sống lành mạnh, gương mẫu đi đầu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tận tụy, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, cơ quan, đơn vị.

Đảng bộ cơ quan VPQH thường xuyên đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ, từng bước khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề và sinh hoạt chi bộ. Duy trì giao ban bí thư cấp ủy hàng tháng để nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên cơ bản ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của Nhà nước. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, bám sát chương trình, kế hoạch đề ra.

Công tác xây dựng đảng, phát triển đảng viên mới và chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị được triển khai hiệu quả. Các đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đã chủ động hơn trong công tác xây dựng đảng; sự phối hợp giữa cấp ủy và lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị chặt chẽ, hiệu quả hơn.


Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn Phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc điều hành Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội

Công tác tổ chức cán bộ được củng cố, kiện toàn. Vai trò của cấp ủy được nâng cao. Đảng ủy cơ quan, Ủy ban Kiểm tra các cấp và cấp ủy trực thuộc đã thực hiện tốt quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực của các cấp ủy trực thuộc và cấp ủy viên trực tiếp làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng; chú trọng sự nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Công tác dân vận trong Đảng bộ cơ quan VPQH được quan tâm chỉ đạo cụ thể, sâu sát, nâng cao chất lượng.

Phó Bí thư thường trực Nguyễn Đức Thụ cũng nêu rõ một số tồn tại, hạn chế trong công tác Đảng của Đảng bộ cơ quan VPQH năm 2018. Trong đó, có tình trạng nắm bắt diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ở một số cấp ủy, đơn vị còn hạn chế, thiếu nhạy bén và chưa chủ động giải quyết kịp thời các tình huống nảy sinh. Chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của một số chi bộ còn hạn chế. Một số tổ chức đảng ghi chép sổ đảng vụ chưa đầy đủ, chưa đúng quy định. Công tác đấu tranh tự phê bình, phê bình của một số cấp ủy, chi bộ, đảng viên còn hạn chế, chưa quyết liệt, kể cả khi đã được Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan cung cấp đủ bằng chứng về việc một số tổ chức đảng, đảng viên vi phạm điều lệ Đảng…

Trên cơ sở kết quả đạt được và phân tích thẳng thắn nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế trong công tác Đảng năm 2018, Đảng ủy cơ quan VPQH đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019.

Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của VPQH, về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy cơ quan VPQH tiếp tục tăng cường lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục đảng viên, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo các cấp ủy Đảng trực thuộc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy cơ quan VPQH với Lãnh đạo VPQH, Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy cơ quan VPQH với Đảng đoàn QH và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XII) tại Đảng bộ cơ quan VPQH. Chỉ đạo ban hành Kế hoạch của Đảng ủy cơ quan về việc triển khai thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan; tiếp tục lãnh đạo thực hiện sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Kết luận 18 của Ban Bí thư; chú trọng sinh hoạt chuyên đề, phát huy dân chủ, nâng cao ý thức tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng…


Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội

Tại Hội nghị, dưới sự điều hành của Bí thư Đảng ủy cơ quan VPQH Nguyễn Hạnh Phúc, các đại biểu đã trao đổi, đóng góp ý kiến nhằm triển khai hiệu quả nhiệm vụ năm 2019 của Đảng bộ cơ quan VPQH.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng đoàn QH, Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, với đặc thù có nhiều đảng viên là cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, là ĐBQH hoạt động chuyên trách, Đảng bộ cơ quan VPQH đã tích cực triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ cơ quan đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, đổi mới và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Nêu 5 kết quả nổi bật trong công tác của Đảng bộ cơ quan VPQH năm 2018, Phó Bí thư Đảng đoàn QH, Phó Chủ tịch Thường trực QH nêu rõ, những thành tích này là rất đáng ghi nhận, thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thường xuyên của các cấp ủy đảng, trong đó có sự đóng góp quan trọng của từng đảng viên trong Đảng bộ cơ quan với bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, gương mẫu đi đầu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tận tụy, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, cơ quan, đơn vị giao cho.


Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan Văn Phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ trình bày báo cáo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Đảng đoàn QH, Phó Chủ tịch Thường trực QH cũng cho rằng, năm 2018, hoạt động của Đảng bộ cơ quan VPQH còn có những khó khăn, hạn chế cần đi sâu phân tích, thẳng thắn nhìn nhận, làm rõ để kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, nhất là, tiếp tục nâng cao nhận thức về Đảng, về sự lãnh đạo của Đảng, về nguyên tắc tập trung dân chủ, về kỷ cương, kỷ luật của Đảng, về sự gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, về quyết tâm chính trị, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao với kết quả cao hơn nữa.

Về nhiệm vụ năm 2019, với trách nhiệm tổ chức đảng, các đảng viên trong Đảng bộ cơ quan tham mưu cho QH, UBTVQH, Phó Bí thư Đảng đoàn QH, Phó Chủ tịch Thường trực QH đề nghị, Đảng bộ cơ quan VPQH tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức tham mưu, phục vụ QH, các cơ quan của QH, các ĐBQH thực hiện tốt các nghị quyết Trung ương về kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Các đảng viên được phân công của Trung ương, của Bộ Chính trị cần đề cao trách nhiệm tham gia các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng và tham gia chỉ đạo đại hội các cấp.

Phó Bí thư Đảng đoàn QH, Phó Chủ tịch Thường trực QH nêu rõ, Đảng bộ cơ quan VPQH cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung phối hợp với Đảng đoàn QH chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng và quản lý thông tin đưa ra báo chí; chủ động hơn trong việc cung cấp thông tin. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, Khóa XII. Chỉ đạo tiếp tục quy hoạch cán bộ tại các cơ quan, đơn vị, phát hiện cán bộ có triển vọng, cán bộ nữ, cán bộ trẻ, bảo đảm khách quan, minh bạch. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ, phối hợp Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy khối các cơ quan trung ương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng về việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, đảng viên tham mưu toàn diện các lĩnh vực quan trọng về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác đối ngoại của QH. Bảo đảm góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện công tác dân nguyện, giải quyết các vụ khiếu kiện của nhân dân, xử lý tội phạm, nhất là tập trung phòng, chống tham nhũng có hiệu quả hơn.

Cùng với đó, cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và thực thi pháp luật. Lãnh đạo việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các Ủy viên Đảng đoàn QH, Ủy viên UBTVQH, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm các Ủy ban của QH.  Chăm lo củng cố xây dựng tổ chức đảng gắn với xây dựng các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh, chăm lo thực hiện chính sách cán bộ, công tác thi đua, khen thưởng. Cần xử lý nghiêm những vi phạm trong đơn vị, cơ quan. Chăm lo sát sao hơn việc chuẩn bị đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ cơ quan VPQH, chú ý, nhân sự cấp ủy phải được lựa chọn kỹ lưỡng, là những người thực sự tiêu biểu tham gia vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ.

Phó Bí thư Đảng đoàn QH, Phó Chủ tịch Thường trực QH tin tưởng, qua Hội nghị này, Đảng bộ cơ quan VPQH sẽ có thêm khí thế mới, nỗ lực hơn trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần đưa các nhiệm vụ, kế hoạch của năm 2019 vào thực tiễn một cách sinh động, hiệu quả cao hơn.

Thay mặt Bí thư Đảng đoàn QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Đảng đoàn Quốc hội, Phó Bí thư Đảng đoàn QH, Phó Chủ tịch Thường trực QH trân trọng cảm ơn những đóng góp quan trọng của các cán bộ, đảng viên Đảng bộ cơ quan VPQH đã đề cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, cùng phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018.

Trong không khí đầu năm mới và chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc, Phó Bí thư Đảng đoàn QH, Phó Chủ tịch Thường trực QH chúc Đảng bộ cơ quan VPQH tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng sức, đồng lòng xây dựng Đảng bộ chúng ta ngày càng trong sạch, toàn diện, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019.


Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn Phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn Phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2018.

+ Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy cơ quan VPQH, Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc đã trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2018.

Tin: Phạm Thúy; Ảnh: Quang Khánh