Tiếp tục đổi mới, đề xuất nhiều sáng kiến, giải pháp thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội

14:14 | 09/01/2019
Lược ghi phát biểu của CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Văn phòng Quốc hội

Hôm nay, vào những ngày đầu năm mới, tôi cùng các đồng chí lãnh đạo QH, các cơ quan của QH vui mừng đến dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của VPQH. Thay mặt UBTVQH, tôi xin gửi đến các đồng chí Lãnh đạo, các vị khách quý, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động VPQH lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trước hết, hoan nghênh VPQH đã có sự đổi mới trong cách báo cáo tổng kết công tác năm nay thông qua một video clip khá sinh động. Điều này phần nào cũng phản ánh cả quá trình nỗ lực, cố gắng, không ngừng sáng tạo, cải tiến cách thức tổ chức công việc nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của các đồng chí trong suốt năm qua.

Tôi đồng tình cao với nhiều nhận định, đánh giá của VPQH, của các ý kiến vừa phát biểu và nhấn mạnh thêm một số điểm sau đây:

Năm 2018 là năm mà đất nước ta tiếp tục có nhiều chuyển biến rất tích cực. Kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định và từng bước phát triển toàn diện hơn; tiềm lực quốc phòng được tăng cường; an ninh chính trị được giữ vững; công tác xây dựng chính quyền có nhiều đổi mới; công tác cải cách tư pháp thu được nhiều kết quả tích cực; vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao. Có thể thấy, tất cả những chỉ tiêu kinh tế - xã hội QH đề ra trên cơ sở định hướng của Nghị quyết của Trung ương, chúng ta đều đạt và vượt. Trong thành công chung của đất nước có sự đóng góp của hoạt động QH, trong đó có Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH, các ban của UBTVQH, trong đó có VPQH.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Văn phòng Quốc hội
Ảnh: Quang Khánh

Chúng ta rất tự hào, vui mừng với những thành tích, kết quả đã đạt được, đồng thời cần nhìn nhận sâu hơn rằng, để có được những thành tích đó là nỗ lực chung của các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp, từng ngành, từng cấp, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự phối hợp nhịp nhàng của các nhánh quyền lực. Ví dụ, để thông qua được một đạo luật, nhất là với những luật còn ý kiến khác nhau, là cả quá trình giải trình thực sự thuyết phục, phải có sự thống nhất ý kiến từ cấp cao, mới tạo sự đồng thuận. Rất mừng là trong thời gian qua, chưa có luật nào, đề xuất nào trình ra QH mà đạt tỷ lệ thấp, có nội dung đạt cao tuyệt đối, có nội dung đạt cao gần tuyệt đối, và có nhiều nội dung đạt trên 80% số ĐBQH tán thành.

Bên cạnh việc góp phần tích cực trong những thành tựu chung của đất nước, năm qua QH đã có một năm hoạt động sôi nổi và không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn, thu được nhiều kết quả quan trọng trong cả hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và trong hoạt động đối ngoại, được Nhân dân, cử tri ghi nhận, ủng hộ, bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Phải khẳng định rằng, những thành công nêu trên đều có sự đóng góp đáng kể của VPQH, cũng như những dấu ấn, công lao của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của VPQH. Những kết quả, thành tích của các đồng chí trong năm qua đã được chuyển tải khá đầy đủ, tôi không nhắc lại, nhưng muốn đề cập một số nét nổi bật.

Đó là sự chủ động, tính chuyên nghiệp, chất lượng hoạt động tham mưu, phục vụ ngày càng được nâng cao, thể hiện qua việc cán bộ, công chức VPQH đã ngày đêm trăn trở, nghiên cứu để kịp thời tham mưu các nội dung cần thiết, phát hiện, xử lý những bất cập, vấn đề phát sinh trong phục vụ hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định vấn đề quan trọng và hoạt động đối ngoại.  

VPQH đã tích cực phối hợp với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH, các cơ quan hữu quan trong thực thi nhiệm vụ để góp phần hoàn thành tốt các chương trình công tác của QH, UBTVQH, các cơ quan của QH, các Đoàn ĐBQH và các ĐBQH.

Đội ngũ cán bộ, công chức của VPQH luôn thể hiện sự nhiệt huyết, tận tụy, đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, bất kể thời gian, đầu tư nhiều công sức, trí tuệ, có nhiều ý kiến sáng tạo để hoàn thành tốt nhất công việc được giao. Qua các cuộc họp, tiếp xúc, tôi rất xúc động khi nghe các đồng chí lãnh đạo của Hội đồng, Ủy ban, Ban, VPQH đã đề cập đến tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, cường độ làm việc của nhiều đồng chí trong VPQH để bảo đảm chất lượng, tiến độ công việc.

Các công tác Đảng - đoàn thể, hành chính, tổng hợp, tổ chức-cán bộ, thông tin, báo chí, thư viện, ứng dụng công nghệ thông tin, lễ tân, tài chính, bảo đảm cơ sở vật chất kỹ thuật… đều được chú trọng, có nhiều đổi mới, sáng kiến, đưa chất lượng phục vụ của mình ngày càng tốt hơn; nhiều quy chế, quy định được ban hành, chế độ lề lối làm việc được cải tiến nên đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của tập thể và từng người lao động.

Thay mặt UBTVQH và các đồng chí Lãnh đạo QH, tôi xin biểu dương những kết quả rất đáng trân trọng của VPQH đã đạt được trong năm 2018; ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp, cống hiến, chung sức, chung lòng của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên, viên chức, người lao động của VPQH cho nhiệm vụ chung của QH, UBTVQH.

Chúng ta phấn khởi, vui mừng trước những kết quả, thắng lợi của năm 2018, nhưng có thể thấy, đất nước vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, và ngay trong chính hoạt động của QH nói chung và VPQH nói riêng vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Do đó, tôi đề nghị Hội nghị tập trung thảo luận, xác định rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để khắc phục cho được những hạn chế, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp đúng, có tính khả thi cao trong thời gian tới.

Năm 2019 là năm đặt ra nhiều nhiệm vụ nặng nề để tiến tới thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2016-2020, đòi hỏi QH, các cơ quan của QH, VPQH phải ra sức phấn đấu, khẩn trương, quyết liệt và sáng tạo hơn, nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng cao hơn năm 2018 và các chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu khác.

Cùng với các cơ quan khác trong bộ máy nhà nước, QH phải tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành tốt vai trò của mình trên cả 3 chức năng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng. Tôi đề nghị VPQH quan tâm một số vấn đề sau đây:

Thứ nhất, VPQH tiếp tục đổi mới, cải tiến một cách mạnh mẽ hơn nữa công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của QH một cách hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Từng đơn vị, từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong VPQH phải tự mình đánh giá, rút kinh nghiệm để phát huy những mặt tích cực đã đạt được trong năm 2018 và nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, phục vụ của mình trong năm 2019.

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 có các dự án luật liên quan đến tổ chức, bộ máy và nhiều dự án quan trọng, khó, phức tạp, nên đòi hỏi các đồng chí cần đầu tư nhiều thời gian, công sức hơn để rà soát, nghiên cứu, tham mưu, phục vụ nhằm bảo đảm chất lượng, tiến độ dự án, kịp thời thể chế hóa đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Đặc biệt, chúng ta phải bảo đảm tính khả thi. Mong muốn thì rất là lớn, muốn đưa ra nhiều quy định mới, tiến bộ, nhưng phải chú ý đến tính khả thi và phù hợp với điều kiện của đất nước.

Thứ hai, chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, các Ban, các Văn phòng Trung ương và các cơ quan, tổ chức hữu quan để bảo đảm việc tham mưu, phục vụ các cơ quan và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước được chu đáo, hiệu quả.

Đồng thời, thường xuyên theo dõi, phối hợp với các tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm hợp nhất 3 Văn phòng để kịp thời hỗ trợ, bảo đảm phục vụ tốt hoạt động của Đoàn ĐBQH và các ĐBQH trên địa bàn; không để việc thí điểm này làm chậm hoặc ảnh hưởng đến hoạt động của Đoàn ĐBQH tại những nơi thực hiện thí điểm, nhất là hoạt động của ĐBQH.

Thứ ba, tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Năm 2019 và các năm tiếp theo, cần phải tập trung tối đa cho nhiệm vụ này, phải có những giải pháp, biện pháp phù hợp để tạo ra được những chuyển biến đột phá. Trong khi biên chế không tăng thì phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mới có thể đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. Trong năm 2018, VPQH đã làm tốt công tác quy hoạch, bố trí, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ, bảo đảm không tăng biên chế.

Chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, mặc dù đội ngũ cán bộ VPQH khá chuyên nghiệp, rất nhiều đồng chí có năng lực trình độ chuyên môn cao, nhiệt huyết với công việc, nhưng vẫn còn những đồng chí chưa thực sự làm hết trách nhiệm, năng lực trình độ chưa đáp ứng yêu cầu, chất lượng tham mưu, phục vụ còn thấp. Vì vậy, tôi đề nghị VPQH cần lưu ý như sau:

Rà soát, đánh giá chính xác thực trạng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ để cơ cấu lại, xác định rõ hệ thống vị trí việc làm tạo căn cứ cho việc bố trí sử dụng, luân chuyển cán bộ phù hợp.

Đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, có chế độ, chính sách đãi ngộ thỏa đáng, tương xứng với “chất xám”, công sức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Chúng ta đòi hỏi cao thì cũng phải có quan tâm đúng mức, đúng lúc nhằm nuôi dưỡng, thúc đẩy niềm đam mê, sự khát khao cống hiến của đội ngũ cán bộ để họ thêm gắn bó, yên tâm công tác.

Thứ tư, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tham mưu, phục vụ hoạt động của QH; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án QH điện tử; tiếp tục cải tiến, đổi mới các công tác: hành chính, tổng hợp, thông tin, thư viện, lễ tân, tài chính, quản trị... bảo đảm phục vụ có hiệu quả hoạt động của QH.

Thứ năm, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, bảo đảm đoàn kết nội bộ. VPQH cần sâu sát hơn nữa, lắng nghe, tổng hợp các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để kịp thời nắm bắt, xử lý những vấn đề bất cập, vướng mắc.

Đề cao kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động công vụ; khẩn trương nghiên cứu, rà soát sửa đổi và thực hiện các quy định liên quan để phù hợp với Đề án Văn hóa công vụ vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Đồng thời, VPQH cần lưu ý, quán triệt chấp hành tốt Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25.10.2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương. Từng đồng chí lãnh đạo dù ở cấp nào của chính quyền, Đảng, đoàn thể đều phải luôn gương mẫu, không ngừng rèn luyện, khắc phục hạn chế của bản thân để làm gương cho cấp dưới noi theo; đồng thời, cũng cần đổi mới cách thức chỉ đạo, điều hành để tập hợp được sức mạnh của tập thể vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung.

Năm 2019 tiếp tục là năm đầy thử thách đối với chúng ta; yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng nặng nề. VPQH cần phát huy những điều kiện thuận lợi đã có, đồng thời chủ động khắc phục khó khăn cùng đoàn kết, thống nhất hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tôi tin tưởng rằng, VPQH - cơ quan tham mưu, giúp việc tin cậy của QH sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm tới; tiếp tục đổi mới, đề xuất nhiều sáng kiến, giải pháp thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của QH.

Trước thềm Xuân mới Kỷ Hợi 2019, thay mặt UBTVQH, tôi xin chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của VPQH sức khỏe, hạnh phúc và qua các đồng chí, xin gửi tới gia đình của các đồng chí đón một mùa xuân mới ấm áp và tràn đầy hạnh phúc.

__________

* Đầu đề do Báo Đại biểu Nhân dân đặt