Chuyển giao quản lý vận hành lưới điện 110kV khu vực miền Nam

23:40 | 15/12/2018
Sáng 14.12, Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã tổ chức ký bàn giao lưới điện 110kV từ Công ty Dịch vụ Điện lực miền Nam, trên cơ sở đổi tên, chức năng, nhiệm vụ Công ty lưới điện cao thế miền Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, mã số chi nhánh 0300942001-040 về trực thuộc các Công ty Điện lực thành viên EVNSPC và bàn giao Xí nghiệp dịch vụ điện lực từ các Công ty Điện lực thành viên về trực thuộc Công ty Dịch vụ Điện lực miền Nam (thuộc EVNSPC).

Việc bàn giao này được thực hiện theo Nghị quyết số 485/NQQ-HĐTV ngày 9.11.2018, Văn bản chỉ đạo số 453/EVN-HĐTV ngày 15.11.2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về triển khai phương án quản lý vận hành lưới điện 220/110kV, phương án thành lập Công ty dịch vụ điện lực (DVĐL) tại các Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), miền Trung (EVNCPC), miền Nam (EVNSPC); Văn bản số 5923/EVN-TCNS ngày 16.11.2018 của EVN về việc giao nhiệm vụ liên quan đến thành lập Công ty Dịch vụ Điện lực và phương án quản lý lưới điện 220/110kV thuộc EVNNPC, EVNCPC, EVNSPC.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Nam vừa qua, Công ty Dịch vụ Điện lực miền Nam đã chuyển giao nguyên trạng gồm tài sản, vốn, công vụ - dụng cụ, phương tiện và toàn bộ lưới điện 110kV/220kV; trong đó tổng số lao động là 1.821 người; lưới điện 110kV gồm 221 trạm biến áp 110kV, với 372 máy có tổng dung lượng là 17.866 MVA; tổng chiều dài đường dây 110kV là 5.700,81km; lưới điện 220kV gồm 4 trạm biến áp 220kV; trong đó có một trạm cắt với tổng dung lượng là 750 MVA, tổng chiều dài đường dây 220kV là 1,17km. Đồng thời, các Công ty Điện lực thành viên chuyển giao Xí nghiệp dịch vụ Điện lực gồm 348 lao động cùng các trang thiết bị, phương tiện, tài sản về Công ty Dịch vụ Điện lực miền Nam.

Việc bàn giao lưới điện 110kV và Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực giữa Công ty Dịch vụ Điện lực miền Nam và các Công ty Điện lực tỉnh thuộc EVNSPC nhằm thống nhất công tác quản lý, vận hành lưới điện 110kV/220kV, qua đó tiếp tục bảo đảm nhiệm vụ cung cấp điện ổn định, an toàn tại các tỉnh phía Nam cũng như thực hiện đề án sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp trong Tổng Công ty Điện lực miền Nam theo Quyết định số 132/QĐ-EVN ngày 31.7.2017 của EVN.

Đỗ Quyên