Hà Nội sẽ giải quyết có hiệu quả kiến nghị của cử tri

11:40 | 07/12/2018
Ngay sau khi các giám đốc Sở, ngành trả lời chất vấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã đăng đàn trả lời một số kiến nghị, thắc mắc của đại biểu, cử tri xoay quanh những vấn đề đang được dư luận quan tâm.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Trả lời chất vấn các vấn đề đại biểu quan tâm, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng cho rằng: việc giải quyết khiếu nại tố cáo cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chứ “không thể chung chung, chờ TP giải quyết rồi đùn đẩy nhau”. “Các đơn vị tập trung giải quyết dứt điểm các khiếu nại của người dân theo thẩm quyền, đôn đốc giải quyết, và báo cáo TP. Vì chỉ cần 1 vụ việc không tập trung giải quyết thì sẽ tạo thành điểm nóng, gây bức xúc” – Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị.

Trên cơ sở đó, để nâng cao công tác giải quyết dứt điểm khiếu nại tố cáo và các vụ việc phức tạp, TP đưa ra giải pháp như sau:
-Lãnh đạo các sở ngành, quận huyện tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại tố cáo, thông báo kết luận tố cáo chưa giải quyết dứt điểm. Chủ động xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể, phân công, xác định rõ trách nhiệm đối với các quyết định giải quyết khiếu nại tố cáo.
Thanh tra TP, sở TNMT, sở Xây dựng chủ động tham mưu cho TP giải quyết tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại tố cáo. Đặc biệt là những nội dung liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chính sách GPMB, đầu tư xây dựng, quản lý trật tự xây dựng đô thị, tham gia phối hợp với các quận huyện để giải quyết; Tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp, đông người nguy cơ tiềm ẩn an ninh, trật tự an toàn xã hội.
Tăng cường công tác tiếp công dân; thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân; bố trí cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực đảm nhiệm công tác tiếp dân. Đối với các vụ việc phức tạp, các đồng chí lãnh đạo phải trực tiếp giải quyết, đối thoại với công dân, không để tình trạng khiếu kiện và tái khiếu kiện kéo dài.

Lựa chọn vẫn đề tái giám sát đúng và trúng
Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định việc lựa chọn vấn đề tái giám sát của HĐND là rất đúng, rất trúng, đáp ứng được mong muốn của cử tri và được người dân, dư luận quan tâm. Ý kiến của các đại biểu đều đồng tình với các giải pháp trong Nghị quyết, đồng thời nhấn mạnh vào các vấn đề được dư luận và Nhân dân quan tâm. 100% ý kiến kiến nghị của cử tri đều đã được phân công trả lời. Tỷ lệ giải quyết xong các vụ việc khiếu nại đạt 68%, kết luận tố cáo đạt 50%. Thực hiện các thông báo giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt 64,3%.
Về thực hiện Nghị quyết 15, tỷ lệ giải quyết đạt 51,5%, trong đó nhiều vụ việc phức tạp được giải quyết triệt để, hiệu quả. Một số địa phương tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt trên 70% như Đống Đa, Cầu Giấy.... Qua kết quả giám sát có thể khẳng định việc thực hiện chỉ đạo của Thành uỷ là rất nghiêm túc. Bên cạnh những cố gắng nỗ lực của các ngành các cấp, thì Thành uỷ, HĐND, UBND TP đã rất quan tâm, chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Trong năm 2017 - 2018, Thành uỷ đã có 2 văn bản, 1 chỉ thị, 1 Nghị quyết liên quan tới giải quyết vụ việc phức tạp trên địa bàn TP, cũng như các vụ việc tố cáo khiếu nại. HĐND TP cũng có nghị quyết và 2 kế hoạch, đồng thời giao 2 Ban giám sát; UBND TP Hà Nội có 3 văn bản, nhiều kế hoạch triển khai công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Tuy nhiên, việc giải quyết một số đơn thư khiếu nại tố cáo còn kéo dài, cần có phương pháp tiếp cận giải quyết mới, quá trình theo dõi thực hiện và giám sát kết quả giải quyết ý kiến cử tri còn cần tập trung.
Quá trình thực hiện thông báo nghị quyết 15, còn 123 vụ việc tồn tại chưa tổ chức thực hiện xong. Bên cạnh báo cáo đã nêu, giải trình trong phiên họp cho thấy các vụ việc chưa giải quyết triệt để, các đồng chí lãnh đạo chưa sát sao. Sự phối kết hợp, phân công phân nhiệm các cấp, các ngành còn cần xem xét. Cần bổ sung vào Nghị quyết về giải quyết khiếu nại, tố cáo 2 giải pháp đã được chính phủ đưa ra. Thứ nhất là tăng cường tập trung lãnh đạo đồng thời phân công phân nhiệm cụ thể. Thứ hai là tập trung vào những khu vực còn nhiều vụ việc, quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu đồng thời tăng cường đối thoại để giải quyết các vụ việc.

P.L