Phạt tối đa 100 triệu đồng với hành vi kinh doanh đa cấp bất chính

23:49 | 12/10/2018
Chính phủ đã ban hành Nghị định sô 141/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Cụ thể, Nghị định mới quy định phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm như: Yêu cầu người khác đặt cọc hoặc nộp một khoản tiền nhất định để được ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp; yêu cầu người khác phải mua một số lượng hàng hóa nhất định để được ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp; cho người tham gia bán hàng đa cấp nhận tiền hoặc lợi ích kinh tế khác từ việc giới thiệu người khác tham gia vào hoạt động bán hàng đa cấp mà không phải từ việc mua, bán hàng hóa của người được giới thiệu đó.

Ngoài ra, mức phạt trên cũng được áp dụng cho hành vi từ chối chi trả không có lý do chính đáng các khoản hoa hồng, tiền thưởng hay lợi ích kinh tế khác mà người tham gia bán hàng đa cấp có quyền hưởng; cung cấp thông tin gian dối về kế hoạch trả thưởng, về lợi ích của việc tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp; cung cấp thông tin gian dối, gây nhầm lẫn về tính năng, công dụng của hàng hóa hoặc hoạt động của doanh nghiệp thông qua báo cáo viên, đào tạo viên tại hội nghị, hội thảo, đào tạo hoặc thông qua tài liệu của doanh nghiệp; không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ mua lại hàng hóa theo quy định của pháp luật. Nghị định mới cũng quy định phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm nêu trên trong trường hợp hành vi vi phạm được thực hiện trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.

Liên quan đến người tham gia bán hàng đa cấp, Nghị định 141 quy định mức phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với người tham gia bán hàng đa cấp thực hiện một trong các hành vi vi phạm như thực hiện các hoạt động tiếp thị, bán hàng và phát triển mạng lưới bán hàng đa cấp khi chưa được cấp thẻ thành viên; không xuất trình thẻ thành viên trước khi giới thiệu hoặc tiếp thị, bán hàng. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với người tham gia bán hàng đa cấp không tuân thủ hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp và quy tắc hoạt động của doanh nghiệp; tham gia bán hàng đa cấp khi không đủ điều kiện tham gia bán hàng đa cấp theo quy định. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với thương nhân có một trong các hành vi vi phạm đã được quy định tại Nghị định 141. Nghị định có hiệu lực từ ngày 25.11.2018.

Thái Yến