Cải cách luôn là nhu cầu thiết yếu

23:49 | 12/10/2018
Đó là khẳng định của các nhà khoa học, nhà sử học, các chuyên gia cải cách hành chính tại Hội thảo khoa học “Dấu ấn cải cách hành chính thời Nguyễn - Giá trị lịch sử và đương đại” do Bộ Nội vụ tổ chức ngày 12.10 tại Hà Nội.

Với gần 20 tham luận của các nhà khoa học và một số địa phương trong cả nước, hội thảo tập trung vào các vấn đề: Đánh giá cao những thành tựu cải cách của triều Nguyễn, đặc biệt là cuộc cải cách hành chính (CCHC) dưới thời vua Minh Mệnh trên các lĩnh vực: Cải cách tổ chức bộ máy nhà nước, quan chế, chế độ văn thư hành chính…; đi sâu phân tích về Luật “Hồi tị”, một chính sách ưu việt dưới thời phong kiến và triều Nguyễn trong việc kiểm soát quyền lực nhà nước, hạn chế tham nhũng, tránh việc lợi dụng mối quan hệ cá nhân để tư lợi; thực trạng CCHC tại địa phương trên các lĩnh vực: Sắp xếp tinh gọn bộ máy, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi một số dịch vụ công từ khu vực Nhà nước sang khu vực tư nhân…

Hội thảo không chỉ là diễn đàn để các nhà khoa học, các nhà sử học, các chuyên gia, các đại biểu đến từ các bộ, ngành và địa phương ghi nhận, tri ân những đóng góp to lớn của các bậc tiền nhân trong lịch sử dân tộc, mà còn là dịp để tiếp tục nghiên cứu kinh nghiệm cải cách, những kế sách của vương triều Nguyễn, nhằm rút ra những bài học hữu ích để vận dụng vào thực tiễn cải cách, đổi mới hiện nay của đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhất là thực hiện các chủ trương lớn về CCHC nói chung, cải cách tổ chức bộ máy hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nói riêng. Đây cũng là một diễn đàn để các nhà khoa học chia sẻ những nghiên cứu, hiểu biết về những giá trị lịch sử của vương triều Nguyễn đã để lại trên nhiều mặt như thể chế, tổ chức bộ máy, chế độ quan lại, thi cử, địa giới hành chính… cũng như những kinh nghiệm quý báu trong việc triển khai thực hiện các nội dung cũng như sáng kiến CCHC trong thời gian vừa qua, qua đó góp phần nâng cao chất lượng CCHC trong tiến trình phát triển KT - XH của đất nước ngày nay.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cho rằng: Cải cách hay canh tân luôn là nhu cầu thiết yếu của mỗi giai đoạn lịch sử và cũng là khát vọng của những người đứng đầu đất nước. Tuy mỗi giai đoạn, nhà cầm quyền có những mục tiêu và phương thức khác nhau nhưng đều hướng tới mong muốn chung là làm sao cho dân giàu nước thịnh, xã hội ổn định phồn vinh. Và để đạt được mục tiêu đó việc củng cố tinh lọc bộ máy hành chính, tuyển chọn sử dụng nhân tài, chống tham nhũng, kiểm soát quyền lực nhà nước luôn là mối quan tâm hàng đầu của các bậc minh quân. Trong thực tế giai đoạn hiện nay, những mục tiêu đó vẫn luôn là vấn đề nóng hổi và mang giá trị thực tiễn.

Tin và ảnh: Bảo Hân