Ninh Bình: Kỳ họp thứ 9 dự kiến diễn ra từ ngày 5 - 7.12

00:53 | 12/10/2018

Thường trực HĐND tỉnh vừa tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất thời gian, nội dung Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Khóa XIV. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh dự kiến xem xét 26 báo cáo và 1 thông báo; xem xét, thông qua 21 dự thảo nghị quyết. Bên cạnh đó, HĐND tỉnh sẽ tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn; thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền và lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh bầu theo quy định tại Nghị quyết số 85/2014 của QH về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hồng Quảng đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, các ban, ngành liên quan phối hợp chuẩn bị chu đáo các văn bản theo phân công bảo đảm tiến độ thời gian và chất lượng. Đồng thời, UBND tỉnh chuẩn bị sớm tài liệu để phục vụ đại biểu HĐND tỉnh TXCT trước Kỳ họp thứ 9. Dự kiến, Kỳ họp diễn ra từ ngày 5 - 7.12.

THÙY DƯƠNG