Ninh Bình: Đôn đốc giải quyết kịp thời đơn thư

01:23 | 10/10/2018

Thường trực HĐND tỉnh vừa tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thành phố quý III.2018. Theo đánh giá, quý III, hoạt động của HĐND tỉnh và các huyện, thành phố đã hoàn thành kế hoạch đề ra. Trong đó, tổ chức thành công kỳ họp thường lệ giữa năm; hoạt động giám sát được tăng cường theo hướng chú trọng chất lượng; công tác tiếp dân, đôn đốc, kiểm tra và xem xét tình hình giải quyết đơn thư KNTC của công dân được thực hiện thường xuyên. Tuy nhiên, một số Tổ đại biểu HĐND chưa xây dựng chương trình giám sát năm 2018; việc theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị sau giám sát, khảo sát và những ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa quyết liệt; thực hiện chức năng, nhiệm vụ ở một số Tổ đại biểu và đại biểu HĐND các cấp chưa rõ nét, nhất là trong giám sát, tiếp công dân…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hồng Quảng đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các huyện, thành phố chủ động phối hợp với cơ quan liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức thành công kỳ họp cuối năm, nhất là lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu. Đồng thời, hoàn thành kế hoạch giám sát, khảo sát, thẩm tra; nâng cao hiệu quả TXCT; thực hiện nghiêm quy chế tiếp công dân, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các đơn thư KNTC của công dân…

THÙY DƯƠNG