Hà Nội: Khiếu nại tố cáo tiềm ẩn diễn biến phức tạp

01:23 | 10/10/2018
Thường trực HĐND TP đã giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại UBND quận Hoàng Mai. Theo báo cáo, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác TXCT tại quận có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng. UBND quận thực hiện nghiêm chỉ đạo về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC... Tuy nhiên, với hơn 80 dự án GPMB triển khai trên địa bàn đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân nên tình hình KNTC trên địa bàn quận vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp...

Đoàn giám sát đề nghị UBND quận sớm rà soát, phân loại các đơn thư KNTC, giải quyết kiến nghị của cử tri; phân công, phân nhiệm cụ thể cho các đơn vị, trên cơ sở đó phân công cả trách nhiệm người đứng đầu, cá nhân trực tiếp phụ trách; giám sát kiểm tra theo đầu việc. Đồng thời, cần có lộ trình, kế hoạch giải quyết cụ thể. Với những trường hợp vướng mắc lớn về chính sách, cần có văn bản chính thức gửi Thành phố, tránh việc bị trôi đi, không được xem xét cụ thể. UBND TP tăng cường chỉ đạo sở, ngành phối hợp với quận giải quyết các vụ việc, nhất là các vụ việc liên quan đến đất đai, chính sách GPMB...

KHÁNH DUY