Nâng cao hiệu quả thu hồi nợ của các tổ chức tín dụng

14:10 | 09/10/2018
Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) Mai Lương Khôi vừa có văn bản gửi Thủ trưởng các cơ quan thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục THADS địa phương về việc triển khai công tác năm 2019.

Văn bản nêu rõ, để chủ động triển khai toàn diện công tác năm 2019, trong khi chờ ban hành Chương trình trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS, hành chính năm 2019, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác THADS và Nghị quyết số 31/NQ-BCS của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm THADS, thi hành án hành chính giai đoạn 2018 – 2021; Quán triệt việc tạm giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các Chi cục và Chấp hành viên, bảo đảm không thấp hơn chỉ tiêu được giao năm 2018. Đồng thời, tập trung tổ chức triển khai các giải pháp khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế của năm công tác 2018 và những năm trước đây, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2019.

Tổng cục yêu cầu các Cục tập trung quyết liệt thi hành án đối với các vụ việc tham nhũng - kinh tế, nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước trong các vụ việc loại này; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả thu hồi các khoản nợ của các tổ chức tín dụng, kịp thời khơi thông nguồn lực tài chính thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi án hành chính, bảo đảm theo dõi 100% bản án, quyết định của Tòa án có nội dung theo dõi do Tòa án nhân dân chuyển giao; nắm chắc nguyên nhân chưa thi hành xong của các bản án, quyết định còn tồn đọng; kịp thời có văn bản báo cáo/kiến nghị người có thẩm quyền có giải pháp để thi hành dứt điểm vụ việc hoặc xử lý trách nhiệm người phải thi hành án chậm thi hành án hành chính theo đúng quy định tại Nghị định số 71/2016/NĐ-CP.

Tổng cục cũng chỉ rõ, hệ thống cơ quan THADS tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về THADS, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về THADS nói chung và tự nguyện chấp hành nghĩa vụ thi hành án nói riêng; tăng cường đối thoại và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài; hạn chế tối đa việc phát sinh các vụ việc phức tạp mới trên địa bàn. Đặc biệt, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong toàn Hệ thống, tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, thường xuyên bám sát địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách theo phương châm “hướng về cơ sở”. Cục trưởng, Chi cục trưởng Chi cục THADS phát huy vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng trong việc kiểm soát và đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc. Tăng cường phòng, chống tham nhũng tại đơn vị; kiên quyết xử lý nghiêm những chấp hành viên để án tồn đọng nhiều, có biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực hay suy thoái về đạo đức, lối sống.

Tin, ảnh: Phạm Hải