Lấy ý kiến về quy định kỹ thuật về quan trắc

01:57 | 09/10/2018
Ngày 8.10, tại Hà Nội, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Cơ quan Hợp tác Phát triển GIZ (Đức) đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến Thông tư quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành chủ trì hội thảo.

Luật Khí tượng thủy văn có hiệu lực từ 1.7.2016 ngay sau khi Luật, Nghị định số 38/2016/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực các bộ, ngành, địa phương, tổ chức đã lập kế hoạch xây dựng và phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng phục vụ theo mục đích riêng. Theo thống kê lập danh mục của các bộ, ngành, địa phương, hiện nay cả nước có khoảng trên 400 chủ công trình phải tổ chức và quan trắc khí tượng thủy văn từ ngày 1.7.2018 theo Nghị định 38/2016. Hiện, đã có hàng trăm chủ các công trình, doanh nghiệp nhà nước và tư nhân có tham gia các hoạt động khí tượng thủy văn chuyên dùng khác.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận các đề xuất của dự thảo như: Các loại công trình phải quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng; yêu cầu kỹ thuật đối với quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng (nội dung quan trắc, vị trí quan trắc, công trình, thiết bị quan trắc; phương pháp quan trắc khí tượng thủy văn; quy định về truyền nhận dữ liệu của các trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng, trong đó đã bao gồm các hoạt động quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn quy định tại Nghị định số 38/2016/NĐ-CP). Những báo cáo kỹ thuật liên quan đến vấn đề xây dựng dự thảo Thông tư như yêu cầu kỹ thuật về công trình, thiết bị và phương pháp quan trắc; hiện trạng thu nhận thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia; vai trò của số liệu quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng trong dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn và phục vụ quy trình vận hành liên hồ, đơn hồ thủy điện, thủy lợi, giao thông, du lịch và phát triển KT - XH; sự cần thiết của dữ liệu các trạm khí tượng thủy văn trong công tác dự báo lượng nước về hồ thủy điện… cũng được chia sẻ, góp ý.

Tin và ảnh: Đình Khoa