Tọa đàm về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

22:33 | 05/10/2018
Ngày 5.10, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã tổ chức Tọa đàm: Thực trạng thi hành và kiến nghị nội dung sửa đổi Nghị định 59/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh và Cố vấn trưởng Dự án JICA Tsukabe Takabe đồng chủ trì tọa đàm.

Cố vấn trưởng Dự án JICA, bà Tsukabe Takabe

Đánh giá 5 năm thi hành Nghị định 59/2012 về theo dõi tình hình thi pháp luật, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp Hồ Quang Huy cho rằng, bên cạnh những kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật dần đi vào nền nếp, thì thực tiễn cũng cho thấy văn bản này đã bộc lộ những hạn chế; đồng thời hoạt động theo dõi thi hành pháp luật cũng đã xuất hiện những yêu cầu mới cần phải sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện thể chế về theo dõi thi hình thi hành pháp luật.

Tại hội thảo, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã cùng thảo luận những vấn đề còn vướng mắc; từ đó đề xuất những nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung. Các vấn đề được thảo luận khá đa dạng từ địa vị pháp lý của các chủ thể trong hoạt động theo dõi thi hành pháp luật; phạm vi theo dõi thi hành pháp luật; hình thức, phương thức tiến hành các hoạt động theo dõi pháp luật; trình tự, thủ tục theo dõi pháp luật; phối hợp các bộ, ngành… ; đặc biệt là hậu quả pháp lý, xử lý hậu quả trong theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Đại diện Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ngô Thị Tuyết đề xuất, cân nhắc thu hẹp nội dung theo dõi thi hành pháp luật, chỉ yêu cầu các nội dung có khả năng thực hiện được như tình hình ban hành văn bản chi tiết, các hành vi vi phạm chủ yếu của các đối tượng chịu sự tác động.

Phát biểu tại tọa đàm, Cố vấn trưởng Dự án JICA Tsukabe Takabe cho rằng, Chính phủ Việt Nam đang chuyển dần từ việc xây dựng pháp luật sang việc đưa pháp luật vào cuộc sống, cũng như giám sát việc thực hiện văn bản. Thời gian qua, Chính phủ cũng đã ban hành nhiều văn bản pháp luật có nội dung tiến bộ, mới. Để việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật phát huy được hiệu quả trên thực tế, Chính phủ cần sớm hoàn thiện các văn bản liên quan về công tác theo dõi pháp luật. Những kinh nghiệm của Nhật Bản được chia sẻ tại tọa đàm này sẽ là kênh tham chiếu cho Việt Nam trong quá trình sửa đổi, hoàn thiện pháp luật về theo dõi thi hành pháp luật.

Tin và ảnh: Nguyễn Minh