Lấy ý kiến về xây dựng báo cáo xử lý vi phạm hành chính

19:49 | 04/10/2018
Ngày 4.10, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp và Viện Konrad Adenauer (KAS), Đức đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 10/2015 quy định về chế độ báo cáo trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Tại hội nghị, bên cạnh việc chỉ rõ những hạn chế trong quá trình áp dụng Thông tư 15/2015 quy định về chế độ báo cáo trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật, đại diện của các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều góp ý vào dự thảo. Theo đó, việc sửa đổi Thông tư phải gắn liền với các văn bản, đề án về đơn giản thủ tục hành chính, đơn giản chế độ báo cáo; đồng thời phải đặc biệt chú trọng đến việc ứng dụng công nghệ vào việc xây dựng báo cáo, tổng hợp báo cáo nhằm giảm tải cho cán bộ xây dựng, tổng hợp báo cáo.

 Đặc biệt, nhiều đại biểu cho rằng, chế độ báo cáo sẽ không được cải thiện nếu thiếu cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính. Được biết, dù Bộ Tư pháp đã khởi động trong nhiều năm qua, nhưng đến nay vẫn chưa có cơ sở dữ liệu này.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho rằng, việc sửa đổi sẽ theo hướng đơn giản các biểu mẫu, lược bỏ những chỉ tiêu báo cáo trùng lặp không cần thiết. Tuy nhiên, vẫn phải bảo đảm yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin phù hợp với thực tế, bảo đảm tính hợp lý, tính khả thi, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý thống nhất, hiệu qủa công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Tin và ảnh: Phạm Hải