Thông cáo báo chí họp Ban Điều hành ASOSAI lần thứ 52

19:40 | 18/09/2018
Ngày 18.9, Cuộc họp Ban Điều hành Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 52 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với sự tham dự của các SAI thành viên trong Ban Điều hành.

Đại diện cho cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) chủ nhà, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đã có bài diễn văn chào mừng và cảm ơn các SAI luôn ủng hộ, phối hợp, hợp tác chặt chẽ với Kiểm toán nhà nước Việt Nam trong thời gian qua. Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam tin tưởng rằng, Cuộc họp Ban Điều hành lần thứ 52 sẽ là tiền đề quan trọng để cộng đồng ASOSAI cụ thể hóa những định hướng phát triển của Tổ chức. Thông qua Cuộc họp này, Kiểm toán nhà nước Việt Nam mong muốn sẽ tiếp tục hợp tác với các SAI thành viên Ban Điều hành nhằm xây dựng năng lực và chia sẻ kiến thức để đối phó với những thách thức có nguy cơ ảnh hưởng đến tính minh bạch, trách nhiệm giải trình mà Chính phủ các nước đang phải đối mặt.

Cảm ơn chủ nhà Việt Nam đã chuẩn bị chu đáo và đón tiếp nồng nhiệt, bà Madinah Binti Mohamad  - Tổng Kiểm toán nhà nước Malaysia, Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2015-2018 - cho biết, các SAI rất mong đợi Cuộc họp này để cùng bàn thảo những vấn đề quan trọng của Tổ chức.

Bà Madinah Binti Mohamad khẳng định, việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế của Tổ chức quốc tế Các cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI), quá trình thực hiện các chương trình xây dựng năng lực và sự tăng cường hợp tác với các nhóm khu vực khác đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao cho các SAI thành viên ASOSAI. 

Bên cạnh đó, Chủ tịch ASOSAI đương nhiệm đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của kiểm toán công. Thách thức đối với kiểm toán công hiện nay là phải đảm bảo được trách nhiệm giải trình với các chương trình, đưa ra các thông tin, phát hiện và kiến nghị các biện pháp để giúp Chính phủ các nước phòng ngừa cũng như giải quyết các vấn đề về tài khóa, ngăn chặn, khắc phục tình trạng tham nhũng, lãng phí, cải thiện hệ thống và tăng cường khả năng quản trị, tạo niềm tin cho người dân vào Chính phủ. Các SAI thành viên ASOSAI cần có niềm tin mạnh mẽ sẽ đảm đương được trách nhiệm lớn lao đó. Đồng thời, Ban Điều hành ASOSAI cần nỗ lực để đạt được trình độ cao hơn bằng cách liên tục rà soát những chỉ tiêu phát triển, có bước đi chiến lược để xử lý các vấn đề về kiểm toán công, thiết lập các biện pháp quản trị tốt.

Với sự chuẩn bị chu đáo của SAI chủ nhà Việt Nam và các SAI trong Ban Điều hành, bà Madinah Binti Mohamad tin rằng những nội dung thảo luận tại Cuộc họp Ban Điều hành lần thứ 52 sẽ giúp các SAI hiểu thêm về kế hoạch trong 6 năm tới cũng như những thách thức mà ASOSAI đang phải đối mặt.

Diễn ra trong 1 ngày với tổng cộng 26 vấn đề, Cuộc họp Ban Điều hành lần thứ 52 đã tiến hành tổng kết lại hoạt động của Ban Điều hành và Ban Thư ký ASOSAI kể từ Cuộc họp Ban Điều hành lần thứ 51, thông qua Biên bản Cuộc họp Ban Điều hành lần thứ 51; báo cáo những vấn đề thường niên như: tình hình tài chính, ngân sách; báo cáo những vấn đề mang tính chiến lược như: kết quả thực hiện Kế hoạch chiến lược ASOSAI giai đoạn 2016-2021, Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch chiến lược năm 2018, việc sửa đổi Hiến chương ASOSAI, hoạt động đào tạo, tăng cường năng lực của ASOSAI. Trọng tâm của những thảo luận tại Cuộc họp là làm thế nào để tăng cường năng lực cho các SAI thành viên và thúc đẩy việc chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau.

Cuộc họp đã thông báo về danh sách các SAI tự ứng cử vào Ban Điều hành và Uỷ ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2018-2021. Các SAI đã đồng ý gia hạn nhiệm kỳ Chủ tịch Uỷ ban Phát triển năng lực ASOSAI cho SAI Nhật Bản và SAI Nhật Bản cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ các hoạt động xây dựng năng lực của ASOSAI, hỗ trợ tăng cường phát triển năng lực cho các SAI thành viên. Bên cạnh đó, các SAI đã tiến hành thảo luận và đi đến quyết định trao quy chế quan sát viên cho ECOSAI tại Phiên họp toàn thể ngày 19/9 trong khuôn khổ của Đại hội ASOSAI 14.

Đặc biệt, tại Cuộc họp, đại diện Kiểm toán nhà nước Việt Nam đã trình bày Dự thảo Tuyên bố Hà Nội. Đây sẽ là văn kiện chính thức quan trọng của Đại hội ASOSAI 14 nhằm truyền tải thông điệp quan trọng nhất của Đại hội và Hội nghị chuyên đề 7; phản ánh những ý tưởng, đề xuất của ASOSAI đối với cộng đồng khu vực và thế giới trong lĩnh vực kiểm toán công. Tuyên bố Hà Nội khẳng định sự quan tâm, những nỗ lực và đóng góp thiết thực của cộng đồng ASOSAI đối với công cuộc theo đuổi những mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc và giải quyết thách thức về môi trường toàn cầu trên cơ sở kết quả thảo luận về chủ đề "Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững".

Với Tuyên bố này, các SAI sẽ tiếp tục triển khai sứ mệnh của ASOSAI trong việc thúc đẩy chia sẻ kiến thức và phát triển năng lực của các SAI thành viên, hành động mạnh mẽ và quyết liệt hơn để tạo động lực mới cho hợp tác ASOSAI, nhằm phát huy mọi tiềm năng của các SAI thành viên và đưa ASOSAI như là một tổ chức khu vực hình mẫu lên một tầm cao mới.

Dự thảo Tuyên bố Hà Nội là một trong những sáng kiến của Kiểm toán nhà nước Việt Nam nhằm đóng góp cho chương trình nghị sự của Đại hội ASOSAI 14. Dự thảo đã được xây dựng công phu, có sự tham khảo, tiếp thu ý kiến từ các SAI và được các SAI thành viên đồng thuận, đánh giá cao. Dự kiến, Dự thảo Tuyên bố Hà Nội sẽ được các SAI tiếp tục thảo luận và thông qua tại Phiên họp toàn thể lần thứ hai trong khuôn khổ Đại hội ASOSAI 14.

KTNN