Dự thảo Phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực thông tin, truyền thông

Thiếu cụ thể, không cần thiết

07:43 | 10/09/2018
Đề nghị xem xét cắt giảm thêm điều kiện nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp, bảo đảm sự thống nhất trong hệ thống pháp luật là những điểm nổi bật trong góp ý của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về dự thảo Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực thông tin, truyền thông.

Chưa rõ mục tiêu quản lý

Không khó để có thể liệt kê những cụm từ chung chung, thiếu định lượng, chưa có khái niệm chuẩn như “có phương án kinh doanh phù hợp”; “có đủ”… tại dự thảo. Đơn cử, Điểm d, Khoản 1, Điều 42 Luật An toàn thông tin mạng quy định, khi kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng phải có phương án kinh doanh phù hợp”. Đây cũng là điều kiện mà VCCI đề xuất bãi bỏ. Theo đó, quy định về điều kiện này chưa rõ về mục tiêu quản lý. Nếu nhằm bảo đảm hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (DN) thì đây là mục tiêu không phù hợp khi quy định điều kiện kinh doanh theo quy định tại Khoản 1, Điều 7 Luật đầu tư 2014. Hơn nữa, cũng không rõ như thế nào được xác định là phương án kinh doanh thế nào được cho là “phù hợp”? Phù hợp về điều gì? Cơ quan nào sẽ xác định sự “phù hợp”?. Trong khi đó, phương án kinh doanh của DN được quyết định dựa vào chiến lược kinh doanh, diễn biến của thị trường nên có thể nhiều lần thay đổi, đặc biệt là có thể thay đổi ngay sau thời điểm được cấp phép. Do đó, thông tin của phương án kinh doanh tại thời điểm xem xét để cấp phép không có nhiều ý nghĩa. Mặt khác, cơ quan nhà nước không thể yêu cầu DN mỗi lần thay đổi phương án kinh doanh lại phải thông báo, báo cáo, xin phép vì như thế là can thiệp quá sâu vào quyền tự chủ của DN cũng như tạo ra gánh nặng rất lớn về thủ tục hành chính.

Hoặc Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định, một trong những điều kiện để được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động là “có đủ khả năng tài chính, kỹ thuật, tổ chức, nhân sự phù hợp với quy mô hoạt động”. Không rõ thế nào được cho là “có đủ” khả năng tài chính, kỹ thuật, tổ chức nhân sự thế nào được cho là “phù hợp” với quy mô hoạt động. Hơn nữa, yêu cầu về tài chính, nhân sự, tổ chức nội bộ của DN đối với hoạt động kinh doanh này là không cần thiết, bởi vì nhu cầu phát triển, bản thân DN sẽ phải bố trí tài chính cũng như nhân sự để có thể hoạt động hiệu quả. Nếu không có khả năng tài chính, cũng như nhân sự thì DN sẽ phải gánh chịu rủi ro, còn những lợi ích công cộng sẽ ít bị ảnh hưởng.

Cần tiếp tục cắt giảm

 Đối với điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi trên mạng viễn thông, internet, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, sẽ nghiên cứu cắt giảm, đơn giản hóa thêm sau khi các quy định tại Nghị định số 27/2018/NĐ-CP đi vào đời sống.

Mặc dù, phương án đã cắt giảm một số điều kiện để được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử; hoạt động in, xuất bản… Tuy nhiên, theo đánh giá của VCCI, Bộ Thông tin và Truyền thông cần xem xét cắt giảm tiếp, nhằm tạo điều kiện cho DN nhất là DN vừa và nhỏ phát triển. Chẳng hạn, quy định trụ sở của nhà xuất bản có diện tích từ 200m2 sử dụng trở lên. Không rõ cơ sở để quy định về diện tích tối thiểu của trụ sở nhà xuất bản, tại sao lại là 200m2 mà không phải là con số khác? Hơn nữa, thật khó để trả lời câu hỏi, nếu trụ sở nhà xuất bản không từ 200m2 trở lên thì yếu tố quản lý nhà nước nào sẽ bị ảnh hưởng? Nếu mục tiêu của quy định này chỉ hướng đến việc bảo đảm không gian để nhà xuất bản có thể hoạt động, thì đây không phải là mục tiêu phù hợp khi quy định về điều kiện kinh doanh.

Thậm chí, cả Nghị định 25/2018/NĐ-CP về hoạt động in, mới ban hành đã sửa đổi, bãi bỏ nhiều điều kiện kinh doanh bất hợp lý tại Nghị định 60/2014/NĐ-CP, tuy nhiên, để lĩnh vực này thực sự có bước cải cách triệt để, nhiều ý kiến cho rằng cần phải được xem xét tiếp tục bãi bỏ. Trong đó, điển hình là những quy định về điều kiện của cơ sở in các sản phẩm như báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí... Theo đó, DN phải đáp ứng điều kiện “có người đứng đầu là công dân Việt Nam, thường trú hợp pháp tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có trình độ cao đẳng trở lên về chuyên ngành in hoặc được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in”.

Thực tế, trình độ chuyên môn của người đứng đầu cơ sở in tác động đến hiệu quả hoạt động của DN và tự DN sẽ quyết định lựa chọn trình độ chuyên môn của người đứng đầu. Dưới góc độ quản lý, việc người đứng đầu cơ sở in có trình độ như thế nào cũng ít ảnh hưởng đến các lợi ích công cộng để buộc Nhà nước phải đặt ra các giới hạn nhất định của đối tượng này. Do đó, yêu cầu trình độ của người đứng đầu cơ sở in là không cần thiết. Quá trình thực hiện, Nghị định 60/2014 cho thấy, người đứng đầu của hơn 3.000 cơ sở in trong cả nước không phải ai cũng có bằng cao đẳng ngành in, tuy nhiên các DN này vẫn hoạt động hiệu quả và có tốc độ tăng trưởng khả quan. Quy định này cũng sẽ phát sinh chi phí, khi DN phải bỏ thêm chi phí và thời gian để người đứng đầu cơ sở in tham gia đào tạo và được cấp chứng chỉ. Theo khảo sát của VCCI thì hiện chi phí này không hề rẻ, với 5.000.000 đồng/người/ 3 ngày học/ chứng chỉ.

Nguyễn Minh