Bà Rịa - Vũng Tàu

Thu hồi vĩnh viễn giấy phép hoạt động đối với các tàu cá vi phạm

23:02 | 13/06/2018
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, để tiến tới không có tàu cá vi phạm đánh bắt hải sản vùng biển nước ngoài, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã chính thức thu hồi vĩnh viễn giấy phép hoạt động đối với 75 tàu cá vi phạm.

Theo thống kê của Bộ đội biên phòng tỉnh, trong năm 2017, Bà Rịa - Vũng Tàu có 75 tàu cá đánh bắt hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ. Để răn đe, tỉnh đã thu hồi vĩnh viễn giấy phép đối với số tàu cá này. Riêng 5 tháng đầu năm nay, có 12 tàu cá vi phạm đánh bắt hải sản vùng biển nước ngoài, các cơ quan chức năng của tỉnh đang tiếp tục mời các chủ tàu cá lên để thông báo và sẽ tiến hành thu hồi vĩnh viễn giấy phép hoạt động đối với các tàu cá này.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nguyên nhân dẫn đến tình trạng tàu cá của tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài nhiều là do ý thức chấp hành pháp luật của một số ngư dân còn hạn chế và các chế tài xử lý còn thiếu, chưa đủ mạnh. Chính vì vậy, việc tỉnh thu hồi vĩnh viễn giấy phép hoạt động của các tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài là biện pháp răn đe mạnh nhằm nâng cao ý thức của ngư dân trong việc khai thác- đánh bắt thủy sản trên biển.