Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội Khóa XIV bắt đầu tuần làm việc thứ tư

08:09 | 11/06/2018
Sáng nay, 11.6, Kỳ họp thứ Năm, QH Khóa XIV bắt đầu tuần làm việc thứ tư, thảo luận tại hội trường về dự án Luật Đặc xá (sửa đổi). Đây cũng là tuần làm việc cuối cùng của QH tại Kỳ họp này.

5 dự án sẽ được QH thảo luận tại các phiên họp toàn thể của tuần này là: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi); dự án Luật Chăn nuôi. Riêng dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), QH sẽ dành trọn một ngày làm việc để thảo luận, phiên họp cũng sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi.

Tuần này, QH cũng sẽ tiến hành biểu quyết thông qua: Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016; Luật Cạnh tranh (sửa đổi); Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019; Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Luật Đo đạc và bản đồ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch. QH cũng sẽ xem xét, quyết định việc có đồng ý với đề xuất của UBTVQH và Chính phủ về việc chưa thông qua dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc tại Kỳ họp thứ Năm để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự án Luật trình QH thông qua tại Kỳ họp thứ Sáu.

Trong phiên bế mạc kỳ họp, QH sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2016”; Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn; Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của QH năm 2019; Nghị quyết Kỳ họp thứ Năm, QH Khóa XIV, trong đó có nội dung về phân chia khoản thu cấp quyền khai thác tài nguyên nước, việc xử lý nghĩa vụ của ngân sách nhà nước đối với Quỹ Bảo hiểm xã hội… (nếu có).

L. Anh