Yên Bái

Trấn Yên sắp xếp lại thôn, bản, tổ dân phố

08:28 | 01/06/2018
Triển khai Nghị quyết số 45 ngày 14.12.2017 của HĐND tỉnh Yên Bái về sáp nhập, đổi tên thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn, đến nay huyện Trấn Yên đã cơ bản hoàn thành việc sáp nhập, đổi tên thôn, bản, tổ dân phố. Nhiều đơn vị thôn bản, tổ dân phố sau khi sáp nhập đang hoạt động ổn định; các thiết chế văn hóa tiếp tục củng cố, phù hợp với quy mô dân số, phong tục tập quán, điều kiện địa hình.

Ghi nhận từ Y Can

Xã Y Can, huyện Trấn Yên trước đây có 12 thôn, với gần 1.000 hộ dân, trên 3.400 nhân khẩu. Sau khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 45, hiện xã còn 8 thôn, số cán bộ hưởng phụ cấp của các thôn chỉ còn 36 người. Thôn Thắng Lợi, xã Y Can có 68 hộ dân, 112 nhân khẩu. Đây là thôn đặc biệt khó khăn, số hộ nghèo và cận nghèo lên tới 59 hộ. Trong khi đó, cả thôn vẫn có đầy đủ hệ thống chức danh, đoàn thể theo quy định, bao gồm: Bí thư chi bộ, trưởng thôn, công an viên, chi hội phụ nữ, chi hội người cao tuổi, chi đoàn thanh niên, chi hội nông dân. Ngay sát đó là thôn Hòa Bình, với 84 hộ, gần 300 nhân khẩu, theo đề án hai thôn này sáp nhập thành một, bảo đảm tiêu chí cấp thôn, bản từ 100 hộ trở lên, đồng thời tinh gọn bộ máy.

Đông đảo nhân dân đồng tình với việc sắp xếp này. Ông Nguyễn Văn Chanh -  Bí thư Chi bộ thôn Thắng Lợi, xã Y Can cho biết: Chúng tôi đã quán triệt trong cấp ủy và triển khai tới toàn thể đảng viên và nhân dân tinh thần Nghị quyết, Quyết định của tỉnh và kế hoạch của huyện, quy trình thực hiện; đồng thời đưa ra các phương án thực hiện căn cứ trên điều kiện thực tế của thôn, như diện tích quy hoạch, số hộ, số khẩu để bàn bạc lấy ý kiến góp ý của nhân dân. Sau sáp nhập hai thôn, đội ngũ cán bộ từ bí thư chi bộ đến công an viên, ban công tác mặt trận thôn cũng được tinh gọn theo hình thức kiêm nghiệm, một người đảm nhận 2 việc, như bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận; trưởng thôn kiêm phó bí thư chi bộ. Mặc dù sau sáp nhập, địa bàn quản lý rộng hơn, số hộ, số nhân khẩu quản lý nhiều hơn, song với phương pháp lãnh đạo dân chủ, sâu sát, đội ngũ cán bộ thôn Thắng Lợi, xã Y Can đều tâm huyết với công việc được giao.

Theo Chủ tịch UBND xã Y Can Trần Thị Thu, việc sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố để có quy mô lớn hơn, tạo điều kiện phát triển KT - XH, xây dựng cơ sở hạ tầng ở cơ sở là một chủ trương đúng đắn và cần thiết, được nhân dân đồng tình, phù hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tạo quy mô thôn, bản, tổ dân phố lớn hơn có điều kiện phát huy nội lực của nhân dân trong xây dựng cơ sở hạ tầng, đồng thời giảm số lượng cán bộ, chi phí ngân sách và là điều kiện để xây dựng được đội ngũ cán bộ thôn, bản, tổ dân phố chất lượng hơn. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập, người dân cũng gặp một số khó khăn về thông tin địa chỉ, giấy tờ cá nhân.


Mô hình phụ nữ tự quản tại thôn, bản xây dựng nông thôn mới

Người dân đồng thuận

 Trước khi thực hiện sắp xếp, huyện Trấn Yên có 22 xã thị trấn với 233 thôn, bản, khu phố. Căn cứ vào Nghị quyết của HĐND tỉnh và đặc điểm tình hình thực tế tại các địa phương, huyện đã lập hồ sơ và được UBND tỉnh ra quyết định về thực hiện sắp xếp lại thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn. Sau khi sắp xếp, Trấn Yên còn 190 thôn, bản, tổ dân phố. Việc thực hiện sắp xếp bảo đảm đúng tiến độ, kế hoạch, được ủng hộ của các cấp chính quyền và nhân dân.

Do lịch sử để lại và quá trình biến động dân cư của Trấn Yên, thực trạng quy mô thôn, tổ dân phố còn nhỏ, cơ cấu tổ chức hệ thống cán bộ cồng kềnh, kinh phí chi trả lớn, nhưng hiệu quả thấp, ảnh hưởng đến chất lượng phong trào của địa phương. Trên cơ sở Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo khác, huyện Trấn Yên đã huy động cả hệ thống chính trị triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch, sáp nhập, sắp xếp lại hệ thống thôn, tổ dân phố bảo đảm quy mô, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Để đạt được kết quả đó, trước hết cấp ủy, chính quyền từ huyện, đến cơ sở thống nhất về mặt chủ trương, tư tưởng chỉ đạo thực hiện. Huyện đã xác định những khâu then chốt để triển khai, bảo đảm thành công chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, cũng như hợp lòng dân.

Để triển khai thành công Nghị quyết của HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên Trần Đông cho biết, phải có sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy và UBND huyện có kế hoạch để tổ chức triển khai. Đồng thời Ban Chỉ đạo của huyện phải phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách địa bàn các xã. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến tới người dân về chủ trương của Đảng về tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế để tạo đồng thuận trong người dân khi tổ chức thực hiện. Đồng thời, tích cực tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức sáp nhập thôn bản, chủ động trao đổi, giải thích, tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận cùng thực hiện.

Tính đến hết tháng 3.2018, việc triển khai sắp xếp lại thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện Trấn Yên đã hoàn tất theo kế hoạch. Những tâm tư, nguyện vọng hay kiến nghị của người dân đã được thông tin, giải đáp kịp thời, bảo đảm quyền lợi. Có thể thấy, việc triển khai việc sắp xếp lại thôn bản, tổ dân phố được thực hiện khoa học, đúng quy trình, bảo đảm tính dân chủ, công khai, có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Đây là kinh nghiệm quý để các địa phương khác trong tỉnh thực hiện thành công việc sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố, bảo đảm theo đúng chủ trương, nghị quyết của tỉnh.

NHẬT HẠ