Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính dự Hội thảo góp ý vào Dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

22:16 | 15/05/2018
Ngày 15.5, tại TP Hạ Long, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý vào Dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội thảo. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc;

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long; Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Thị Lan đồng chủ trì hội thảo. Dự hội thảo có đại diện các Ủy ban của QH, lãnh đạo Đoàn ĐBQH các địa phương, cùng đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Ninh.


Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung dành nhiều thời gian thảo luận làm rõ một số nội dung liên quan đến phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, tên gọi, bố cục của Luật; quy hoạch đặc khu; các cơ chế chính sách; tổ chức bộ máy và chính quyền đặc khu… Về quyền và nghĩa vụ về sử dụng đất tại đặc khu, đa số ý kiến tán thành với quy định Chủ tịch UBND đặc khu quyết định thu hồi đất, đồng thời tổ chức bồi thường GPMB để giao đất, cho thuê đất đối với từng dự án như trong dự thảo Luật. Về quyền sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại đặc khu, có ý kiến cho rằng quy định như dự thảo Luật là chưa hợp lý, cần phải quy định theo hướng mở hơn. Liên quan đến quy định về tổ chức chính quyền, bộ máy của đặc khu, có ý kiến đề nghị cần phải cần nâng cao chất lượng giám sát, tính chuyên nghiệp của HĐND đặc khu; đồng thời trao quyền lớn hơn cho Chủ tịch UBND đặc khu, nâng cao vai trò cá nhân của người đứng đầu gắn với cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả.

Pháp biểu chỉ đạo tại hội thảo, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phải có cách làm hiệu quả và phải thống nhất về mặt nhận thức trên tinh thần bám sát các chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo số 21-TB/TW, ngày 22.3.2017. Trong đó về ngành nghề và chính sách ưu đãi, các cơ quan, đơn vị địa phương phải phối hợp rà soát chỉ đạo theo hướng phát triển những ngành, nghề, lĩnh vực chủ đạo phù hợp với xu hướng phát triển của thế giới, tiềm năng, lợi thế so sánh và điều kiện thực tế của từng địa phương. Cùng với đó, chính sách ưu đãi về KT - XH phải được quy định trong Luật và bảo đảm tính vượt trội, đủ sức cạnh tranh với khu vực và quốc tế. Nghĩa là, các cơ quan, đơn vị chức năng và các địa phương cần rà soát theo hướng những ngành nghề cần ưu tiên thì chính sách ưu đãi phải bằng hoặc cao hơn so với đặc khu của các nước trong khu vực… Về xây dựng hệ thống chính trị tại các đặc khu, cần phải thực hiện trên nguyên tắc bảo đảm và tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và quyền làm chủ của nhân dân...

Tin và ảnh: KHÁNH DUY